DDC 382.9
Nhan đề Quy tắc xuất xứ đối với hàng da giày của Việt Nam trong EVFTA, UKVFTA và CPTPP / Bộ Công Thương
Thông tin xuất bản Hà Nội : Công Thương, 2022
Mô tả vật lý 198 tr. ; 21 cm.
Ghi chú ĐTTS ghi: Bộ Công thương
Tóm tắt Giới thiệu chung về EVFTA, UKVFTA và CPTPP và quy định xuất xứ hàng hóa; Hỏi - đáp xuất xứ đối với hàng da giày của Việt Nam trong EVFTA, UKVFTA và CPTPP giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, đón đầu xu hướng dịch chuyển sản xuất sang nước khác.
Từ khóa tự do Quy tắc
Từ khóa tự do Xuất xứ
Từ khóa tự do Da giày
Từ khóa tự do CPTPP
Khoa Thương mại
Ngành Kinh doanh thương mại
Địa chỉ UNETI2Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam(1): 000035273
00000000nam#a2200000ui#4500
00130951
0025
004C2D02834-972D-49B0-80A7-8F67F39510BB
005202311080939
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786043621310
039|a20231108093904|bmthuyen|y20231108092639|zmthuyen
040 |aUNETI
0410 |avie
044 |avm
08204|a382.9|bQ76T
24500|aQuy tắc xuất xứ đối với hàng da giày của Việt Nam trong EVFTA, UKVFTA và CPTPP / |cBộ Công Thương
260 |aHà Nội : |bCông Thương, |c2022
300 |a198 tr. ; |c21 cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Công thương
5203 |aGiới thiệu chung về EVFTA, UKVFTA và CPTPP và quy định xuất xứ hàng hóa; Hỏi - đáp xuất xứ đối với hàng da giày của Việt Nam trong EVFTA, UKVFTA và CPTPP giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, đón đầu xu hướng dịch chuyển sản xuất sang nước khác.
653 |aQuy tắc
653 |aXuất xứ
653 |aDa giày
653 |aCPTPP
690 |aThương mại
691 |aKinh doanh thương mại
852|aUNETI2|bPhòng Đọc mở - Lĩnh Nam|j(1): 000035273
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000035273 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 382.9 Q76T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1