• Sách, Chuyên khảo, Tuyển tập
  • Ký hiệu PL/XG: 382.6 H101Đ
    Nhan đề: Hỏi đáp về chuỗi cung ứng hàng linh kiện phụ tùng, điện tử xuất khẩu của Việt Nam /

DDC 382.6
Nhan đề Hỏi đáp về chuỗi cung ứng hàng linh kiện phụ tùng, điện tử xuất khẩu của Việt Nam / Bộ Công Thương
Thông tin xuất bản Hà Nội : Công Thương, 2022
Mô tả vật lý 199 tr. : sơ đồ ; 21 cm.
Ghi chú ĐTTS ghi: Bộ Công Thương
Tóm tắt Tổng quan về những vấn đề chung về chuỗi cung ứng. Chuỗi cung ứng hàng linh kiện phụ tùng, điện từ xuất khẩu của Việt Nam. Tác động của các FTA thế hệ mới và giải pháp phát triển đối với chuỗi cung ứng hàng linh kiện phụ tùng, điện tử xuất khẩu của Việt Nam
Từ khóa tự do Linh kiện phụ tùng
Từ khóa tự do Điện tử
Từ khóa tự do Hỏi đáp
Từ khóa tự do Chuỗi cung ứng
Khoa Thương mại
Ngành Kinh doanh thương mại
Địa chỉ UNETI2Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam(1): 000035272
00000000nam#a2200000ui#4500
00130952
0025
0042E3128BC-9FD5-4626-823C-B32A735DD745
005202311131050
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786043624441
039|a20231113105016|bbtthang|y20231108093710|zmthuyen
040 |aUNETI
0410 |avie
044 |avm
08204|a382.6|bH101Đ
24500|aHỏi đáp về chuỗi cung ứng hàng linh kiện phụ tùng, điện tử xuất khẩu của Việt Nam / |cBộ Công Thương
260 |aHà Nội : |bCông Thương, |c2022
300 |a199 tr. : |bsơ đồ ; |c21 cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Công Thương
5203 |aTổng quan về những vấn đề chung về chuỗi cung ứng. Chuỗi cung ứng hàng linh kiện phụ tùng, điện từ xuất khẩu của Việt Nam. Tác động của các FTA thế hệ mới và giải pháp phát triển đối với chuỗi cung ứng hàng linh kiện phụ tùng, điện tử xuất khẩu của Việt Nam
653 |aLinh kiện phụ tùng
653 |aĐiện tử
653 |aHỏi đáp
653 |aChuỗi cung ứng
690|aThương mại
691|aKinh doanh thương mại
852|aUNETI2|bPhòng Đọc mở - Lĩnh Nam|j(1): 000035272
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000035272 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 382.6 H101Đ Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1