• Luận văn thạc sĩ
  • Ký hiệu PL/XG: 657.3 N4994A
    Nhan đề: Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Kỹ thuật in lưới Thìn Oai /

DDC 657.3
Tác giả CN Nguyễn, Quỳnh Anh
Nhan đề Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Kỹ thuật in lưới Thìn Oai / Nguyễn Quỳnh Anh; Người hướng dẫn: Trần Thị Thắm
Thông tin xuất bản [k.đ] : [k.nh.x.b], 2023
Mô tả vật lý 105 tr. ; 30 cm
Tóm tắt Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp thương mại. Thực trang kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Kỹ thuật in lưới Thìn Oai. Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Kỹ thuật in lưới Thìn Oai.
Từ khóa tự do Doanh thu
Từ khóa tự do Kỹ thuật in lưới
Từ khóa tự do Chi phí
Môn học Kế toán
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Thắm
Địa chỉ UNETI1Phòng Đọc mở - Minh Khai(1): 000035252
00000000nam#a2200000ui#4500
00130954
00210
00456FBC82A-1320-4413-B652-CE69C4CA72A2
005202311091647
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20231109164709|zmthuyen
08204|a657.3|bN4994A
1001 |aNguyễn, Quỳnh Anh
24510|aKế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Kỹ thuật in lưới Thìn Oai / |cNguyễn Quỳnh Anh; Người hướng dẫn: Trần Thị Thắm
260 |a[k.đ] : |b[k.nh.x.b], |c2023
300 |a105 tr. ; |c30 cm
5203 |aCơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp thương mại. Thực trang kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Kỹ thuật in lưới Thìn Oai. Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Kỹ thuật in lưới Thìn Oai.
653 |aDoanh thu
653 |aKỹ thuật in lưới
653 |aChi phí
690 |aKế toán
691 |aKế toán
7001 |aTrần, Thị Thắm|eNgười hướng dẫn
852|aUNETI1|bPhòng Đọc mở - Minh Khai|j(1): 000035252
890|a1|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000035252 Phòng Đọc mở - Minh Khai 657.3 N4994A Khóa luận tốt nghiệp - Luận văn 1