• Luận văn thạc sĩ
  • Ký hiệu PL/XG: 657.3 P491A
    Nhan đề: Phân tích tình hình tài chính của Công ty cổ phần Hồng An /

DDC 657.3
Tác giả CN Phạm, Hải Anh
Nhan đề Phân tích tình hình tài chính của Công ty cổ phần Hồng An / Phạm Hải Anh; Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Bất, Phạm Thị Thùy Vân
Thông tin xuất bản [k.đ] : [k.nh.x.b], 2023
Mô tả vật lý 83 tr. ; 30 cm
Tóm tắt Lý luận chung về phân tích tài chính doanh nghiệp. Phân tích tình hình tài chính Công ty cổ phần Hồng An. Giải pháp hoàn thiện hoạt động tài chính của Công ty cổ phần Hồng An
Từ khóa tự do Kế toán
Từ khóa tự do Tài chính
Từ khóa tự do Phân tích
Môn học Kế toán
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Thùy Vân
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Bất
Địa chỉ UNETI1Phòng Đọc mở - Minh Khai(1): 000035253
00000000nam#a2200000ui#4500
00130955
00210
00482CED6FD-53DA-47A7-AE05-23853A447381
005202311091655
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20231109165541|zmthuyen
08204|a657.3|bP491A
1001 |aPhạm, Hải Anh
24510|aPhân tích tình hình tài chính của Công ty cổ phần Hồng An / |cPhạm Hải Anh; Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Bất, Phạm Thị Thùy Vân
260 |a[k.đ] : |b[k.nh.x.b], |c2023
300 |a83 tr. ; |c30 cm
5203 |aLý luận chung về phân tích tài chính doanh nghiệp. Phân tích tình hình tài chính Công ty cổ phần Hồng An. Giải pháp hoàn thiện hoạt động tài chính của Công ty cổ phần Hồng An
653 |aKế toán
653 |aTài chính
653 |aPhân tích
690 |aKế toán
691 |aKế toán
7001 |aPhạm, Thị Thùy Vân|eNgười hướng dẫn
7001 |aNguyễn, Thị Bất|eNgười hướng dẫn
852|aUNETI1|bPhòng Đọc mở - Minh Khai|j(1): 000035253
890|a1|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000035253 Phòng Đọc mở - Minh Khai 657.3 P491A Khóa luận tốt nghiệp - Luận văn 1