• Luận văn thạc sĩ
  • Ký hiệu PL/XG: 657.867 D212H
    Nhan đề: Kế toán quản trị chi phí tại Công ty cổ phần kinh doanh vật tư và xây dựng /

DDC 657.867
Tác giả CN Đặng, Thị Thu Hường
Nhan đề Kế toán quản trị chi phí tại Công ty cổ phần kinh doanh vật tư và xây dựng / Đặng Thị Thu Hường
Thông tin xuất bản [k.đ] : [k.nh.x.b], 2023
Mô tả vật lý VII, 88 tr. ; 30 cm
Tóm tắt Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng và phương hướng giải pháp hoàn thiện về kế toán quản trị chi phí sản xuất tại công ty cổ phần kinh doanh vật tư và xây dựng...
Từ khóa tự do Kế toán quản trị
Từ khóa tự do Kinh doanh
Môn học Kế toán Kiểm toán
Địa chỉ UNETI1Phòng Đọc mở - Minh Khai(1): 000035254
00000000nam#a2200000ui#4500
00130956
00210
0048B27B61D-3CF3-4C60-89CE-75F0233D8BB6
005202311101546
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20231110154650|bmthuyen|c20231110142729|dmttrang|y20231110141021|zmttrang
041 |avie
08204|a657.867|bD212H
1001|aĐặng, Thị Thu Hường
24501|aKế toán quản trị chi phí tại Công ty cổ phần kinh doanh vật tư và xây dựng / |cĐặng Thị Thu Hường
260 |a[k.đ] : |b[k.nh.x.b], |c2023
300 |aVII, 88 tr. ; |c30 cm
5203 |aTrình bày cơ sở lý luận, thực trạng và phương hướng giải pháp hoàn thiện về kế toán quản trị chi phí sản xuất tại công ty cổ phần kinh doanh vật tư và xây dựng...
653 |aKế toán quản trị
653 |aKinh doanh
690 |aKế toán Kiểm toán
691 |aKế toán
852|aUNETI1|bPhòng Đọc mở - Minh Khai|j(1): 000035254
890|a1|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000035254 Phòng Đọc mở - Minh Khai 657.867 D212H Khóa luận tốt nghiệp - Luận văn 1