• Luận văn thạc sĩ
  • Ký hiệu PL/XG: 657.8333 H6508Q
    Nhan đề: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại công ty điện lực Hoàng Mai /

DDC 657.8333
Tác giả CN Hoàng, Thị Quyên
Nhan đề Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại công ty điện lực Hoàng Mai / Hoàng Thị Quyên
Thông tin xuất bản [k.đ] : [k.nh.x.b], 2023
Mô tả vật lý 79 tr. ; 30 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Tóm tắt Lý luận cơ bản tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp, thực trạng và giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại công ty điện lực Hoàng Mai...
Từ khóa tự do Kế toán
Từ khóa tự do Điện lực
Môn học Kế toán Kiểm toán
Địa chỉ UNETI1Phòng Đọc mở - Minh Khai(1): 000035255
00000000nam#a2200000ui#4500
00130957
00210
004682EB7F0-5081-4B27-9FF6-BB671D9795EA
005202311101428
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20231110142805|bmttrang|y20231110141709|zmttrang
041 |avie
08204|a657.8333|bH6508Q
1001 |aHoàng, Thị Quyên
24501|aHoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại công ty điện lực Hoàng Mai / |cHoàng Thị Quyên
260 |a[k.đ] : |b[k.nh.x.b], |c2023
300 |a79 tr. ; |c30 cm
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
5203 |aLý luận cơ bản tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp, thực trạng và giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại công ty điện lực Hoàng Mai...
653 |aKế toán
653 |aĐiện lực
690 |aKế toán Kiểm toán
691 |aKế toán
852|aUNETI1|bPhòng Đọc mở - Minh Khai|j(1): 000035255
890|a1|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000035255 Phòng Đọc mở - Minh Khai 657.8333 H6508Q Khóa luận tốt nghiệp - Luận văn 1