• Luận văn thạc sĩ
  • Ký hiệu PL/XG: 657.867 N4994T
    Nhan đề: Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần dịch vụ thương mại tổng hợp Wincommerce /

DDC 657.867
Tác giả CN Nguyễn, Thị Kiều Trang
Nhan đề Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần dịch vụ thương mại tổng hợp Wincommerce / Nguyễn Thị Kiều Trang
Thông tin xuất bản [k.đ] : [k.nh.x.b], 2023
Mô tả vật lý VI, 64 tr. ; 30 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế-Kỹ thuật Công nghiệp
Tóm tắt Hệ thống hóa và làm sáng tỏ thêm lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh trong tại công ty cổ phần dịch vụ thương mại tổng hợp Wincommerce. Từ đó rút ra những ưu, nhược điểm của kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty. Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí phù hợp với tình hình công ty hiện tại...
Từ khóa tự do Kế toán doanh thu
Từ khóa tự do Chi phí
Từ khóa tự do Thương mại
Môn học Kế toán Kiểm toán
Địa chỉ UNETI1Phòng Đọc mở - Minh Khai(1): 000035256
00000000nam#a2200000ui#4500
00130958
00210
004BE014F03-6DF0-49F3-82DA-42482C991CE5
005202311101648
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20231110164811|b01006017|y20231110142514|zmttrang
08204|a657.867|bN4994T
1001 |aNguyễn, Thị Kiều Trang
24501|aKế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần dịch vụ thương mại tổng hợp Wincommerce / |cNguyễn Thị Kiều Trang
260 |a[k.đ] : |b[k.nh.x.b], |c2023
300 |aVI, 64 tr. ; |c30 cm
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế-Kỹ thuật Công nghiệp
5203 |aHệ thống hóa và làm sáng tỏ thêm lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh trong tại công ty cổ phần dịch vụ thương mại tổng hợp Wincommerce. Từ đó rút ra những ưu, nhược điểm của kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty. Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí phù hợp với tình hình công ty hiện tại...
653 |aKế toán doanh thu
653 |aChi phí
653 |aThương mại
690 |aKế toán Kiểm toán
691 |aKế toán
852|aUNETI1|bPhòng Đọc mở - Minh Khai|j(1): 000035256
890|a1|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000035256 Phòng Đọc mở - Minh Khai 657.867 N4994T Khóa luận tốt nghiệp - Luận văn 1