DDC 005.43
Tác giả CN Silberschatz, Abraham
Nhan đề Operating System Concepts / Abraham Silberschatz, Peter Baer Galvin, Greg Gagne
Lần xuất bản Tenth ed.
Thông tin xuất bản The United States of America : Wiley, 2018
Mô tả vật lý 1006 p. : fig. ; 25 cm.
Tóm tắt Explain what operating systems are, what they do, and how they are designed and constructed. Describe the process concept and concurrency as the heart of modern operating systems.
Từ khóa tự do Operating
Từ khóa tự do Concepts
Từ khóa tự do System
Khoa Công nghệ thông tin
Ngành Công nghệ thông tin
Tác giả(bs) CN Galvin, Peter Baer
Tác giả(bs) CN Gagne, Greg
Địa chỉ UNETI2Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam(1): 000034865
00000000nam#a2200000ui#4500
00130959
0026
0041D97F8BF-241F-4DF4-B6F7-D6F6854290DD
005202311131047
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9781119800361
039|y20231113104739|zbtthang
040 |aUNETI
0410 |avie
044 |aus
08204|a005.43|bSi326A
1001 |aSilberschatz, Abraham
24510|aOperating System Concepts / |cAbraham Silberschatz, Peter Baer Galvin, Greg Gagne
250 |aTenth ed.
260 |aThe United States of America : |bWiley, |c2018
300 |a1006 p. : |bfig. ; |c25 cm.
5203 |aExplain what operating systems are, what they do, and how they are designed and constructed. Describe the process concept and concurrency as the heart of modern operating systems.
653 |aOperating
653 |aConcepts
653 |aSystem
690 |aCông nghệ thông tin
691 |aCông nghệ thông tin
700 |aGalvin, Peter Baer
700 |aGagne, Greg
852|aUNETI2|bPhòng Đọc mở - Lĩnh Nam|j(1): 000034865
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000034865 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 005.43 Si326A Sách ngoại văn 1