• Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 530.1410285 T685C
    Nhan đề: Lý thuyết trường điện từ với các chương trình Matlab /

DDC 530.1410285
Tác giả CN Trần, Văn Chính
Nhan đề Lý thuyết trường điện từ với các chương trình Matlab / Trần Văn Chính, Phan Văn Hiền
Nhan đề khác Lí thuyết trường điện từ với các chương trình Matlab
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2022
Mô tả vật lý 221 tr. : hình vẽ ; 27 cm.
Tóm tắt Trình bày các vấn đề cơ bản về trường điện từ và các bài toán trường điện từ được giải chủ yếu bằng Symbolic Toolbox của Matlab phiên bản R2016b như: các đại lượng vô hướng và đại lượng véc tơ; các vấn đề cơ bản về trường điện từ, trường điện từ tĩnh, các bài toán trường điện từ tĩnh, trường điện từ dừng, trường điện từ biến thiên
Từ khóa tự do Trường điện từ
Từ khóa tự do Lý thuyết
Từ khóa tự do Phần mềm Matlab
Khoa Điện từ
Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông
Tác giả(bs) CN Phan, Văn Hiền
Địa chỉ UNETI2Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam(7): 000035296-302
Địa chỉ UNETI3Phòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định(3): 000035380-2
00000000nam#a2200000ui#4500
00130964
0024
00435850BE3-3C75-4C5B-81FE-5B33DDA14012
005202311281036
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786048266394|c117000
039|y20231128103636|zbtthang
040 |aUNETI
0410 |avie
044 |avm
08204|a530.1410285|bT685C
1001 |aTrần, Văn Chính
24510|aLý thuyết trường điện từ với các chương trình Matlab / |cTrần Văn Chính, Phan Văn Hiền
24613|aLí thuyết trường điện từ với các chương trình Matlab
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2022
300 |a221 tr. : |bhình vẽ ; |c27 cm.
5203 |aTrình bày các vấn đề cơ bản về trường điện từ và các bài toán trường điện từ được giải chủ yếu bằng Symbolic Toolbox của Matlab phiên bản R2016b như: các đại lượng vô hướng và đại lượng véc tơ; các vấn đề cơ bản về trường điện từ, trường điện từ tĩnh, các bài toán trường điện từ tĩnh, trường điện từ dừng, trường điện từ biến thiên
653 |aTrường điện từ
653 |aLý thuyết
653 |aPhần mềm Matlab
690 |aĐiện từ
691 |aCông nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông
7001 |aPhan, Văn Hiền
852|aUNETI2|bPhòng Đọc mở - Lĩnh Nam|j(7): 000035296-302
852|aUNETI3|bPhòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định|j(3): 000035380-2
890|a10|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000035296 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 530.1410285 T685C Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1
2 000035297 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 530.1410285 T685C Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2
3 000035298 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 530.1410285 T685C Sách, chuyên khảo, tuyển tập 3
4 000035299 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 530.1410285 T685C Sách, chuyên khảo, tuyển tập 4
5 000035300 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 530.1410285 T685C Sách, chuyên khảo, tuyển tập 5
6 000035301 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 530.1410285 T685C Sách, chuyên khảo, tuyển tập 6
7 000035302 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 530.1410285 T685C Sách, chuyên khảo, tuyển tập 7
8 000035380 Phòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định 530.1410285 T685C Sách, chuyên khảo, tuyển tập 8
9 000035381 Phòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định 530.1410285 T685C Sách, chuyên khảo, tuyển tập 9
10 000035382 Phòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định 530.1410285 T685C Sách, chuyên khảo, tuyển tập 10