• Sách, Chuyên khảo, Tuyển tập
  • Ký hiệu PL/XG: 004.678 N4994D
    Nhan đề: IoT (Internet vạn vật) kiến trúc IoT, IoT công nghiệp và công nghiệp 4.0, IoT tổ ong /

DDC 004.678
Tác giả CN Nguyễn, Phạm Anh Dũng
Nhan đề IoT (Internet vạn vật) kiến trúc IoT, IoT công nghiệp và công nghiệp 4.0, IoT tổ ong / Nguyễn Phạm Anh Dũng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2023
Mô tả vật lý 268 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm.
Tóm tắt Trình bày tổng quan về IoT; kiến trúc mạng và ngăn xếp giao thức Internet; kiến trúc và các giao thức IoT; điện toán đám mây và sương mù cho IoT; Iot công nghiệp và công nghiệp 4.0; IoT trong các hệ thống 4G LTE và 5G
Từ khóa tự do IoT công nghiệp
Từ khóa tự do IoT tổ ong
Từ khóa tự do Kiến trúc IoT
Từ khóa tự do Internet
Khoa Điện tử
Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông
Địa chỉ UNETI2Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam(7): 000035289-95
Địa chỉ UNETI3Phòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định(3): 000035377-9
00000000nam#a2200000ui#4500
00130965
0025
004416C16FE-C1B9-4A29-B4E4-C4DD6DD8063A
005202311281054
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786048075811|c199000
039|y20231128105430|zbtthang
040 |aUNETI
0410 |avie
044 |avm
08204|a004.678|bN4994D
1001 |aNguyễn, Phạm Anh Dũng
24510|aIoT (Internet vạn vật) kiến trúc IoT, IoT công nghiệp và công nghiệp 4.0, IoT tổ ong / |cNguyễn Phạm Anh Dũng
260 |aHà Nội : |bThông tin và Truyền thông, |c2023
300 |a268 tr. : |bhình vẽ, bảng ; |c27 cm.
5203 |aTrình bày tổng quan về IoT; kiến trúc mạng và ngăn xếp giao thức Internet; kiến trúc và các giao thức IoT; điện toán đám mây và sương mù cho IoT; Iot công nghiệp và công nghiệp 4.0; IoT trong các hệ thống 4G LTE và 5G
653 |aIoT công nghiệp
653 |aIoT tổ ong
653 |aKiến trúc IoT
653 |aInternet
690 |aĐiện tử
691 |aCông nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông
852|aUNETI2|bPhòng Đọc mở - Lĩnh Nam|j(7): 000035289-95
852|aUNETI3|bPhòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định|j(3): 000035377-9
890|a10|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000035289 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 004.678 N4994D Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1
2 000035290 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 004.678 N4994D Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2
3 000035291 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 004.678 N4994D Sách, chuyên khảo, tuyển tập 3
4 000035292 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 004.678 N4994D Sách, chuyên khảo, tuyển tập 4
5 000035293 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 004.678 N4994D Sách, chuyên khảo, tuyển tập 5
6 000035294 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 004.678 N4994D Sách, chuyên khảo, tuyển tập 6
7 000035295 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 004.678 N4994D Sách, chuyên khảo, tuyển tập 7
8 000035377 Phòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định 004.678 N4994D Sách, chuyên khảo, tuyển tập 8
9 000035378 Phòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định 004.678 N4994D Sách, chuyên khảo, tuyển tập 9
10 000035379 Phòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định 004.678 N4994D Sách, chuyên khảo, tuyển tập 10