• Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 621.382 D6496H
    Nhan đề: Giáo trình Nhập môn truyền thông đa phương tiện /

DDC 621.382
Tác giả CN Đỗ, Thị Thu Hằng
Nhan đề Giáo trình Nhập môn truyền thông đa phương tiện / Đỗ Thị Thu Hằng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thông tin và truyền thông, 2022
Mô tả vật lý 202 tr. : hình vẽ ; 24 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề chung về truyền thông đa phương tiện; sáng tạo nội dung và sản xuất sản phẩm truyền thông đa phương tiện; ứng dụng và phát triển truyền thông đa phương tiện; yếu tố kỹ thuật và công nghệ ngành truyền thông đa phương tiện
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Truyền thông đa phương tiện
Khoa Điện tử
Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông
Địa chỉ UNETI2Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam(7): 000035344-50
Địa chỉ UNETI3Phòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định(3): 000035360-2
00000000nam#a2200000ui#4500
00130966
0024
0043469732B-FC27-4B83-B37C-0BBD9673FBEF
005202311281109
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786048074517|c115000
039|y20231128110953|zbtthang
040 |aUNETI
0410 |avie
044 |avm
08204|a621.382|bD6496H
1001 |aĐỗ, Thị Thu Hằng|eChủ biên
24510|aGiáo trình Nhập môn truyền thông đa phương tiện / |cĐỗ Thị Thu Hằng
260 |aHà Nội : |bThông tin và truyền thông, |c2022
300 |a202 tr. : |bhình vẽ ; |c24 cm.
5203 |aTrình bày những vấn đề chung về truyền thông đa phương tiện; sáng tạo nội dung và sản xuất sản phẩm truyền thông đa phương tiện; ứng dụng và phát triển truyền thông đa phương tiện; yếu tố kỹ thuật và công nghệ ngành truyền thông đa phương tiện
653 |aGiáo trình
653 |aTruyền thông đa phương tiện
690 |aĐiện tử
691 |aCông nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông
852|aUNETI2|bPhòng Đọc mở - Lĩnh Nam|j(7): 000035344-50
852|aUNETI3|bPhòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định|j(3): 000035360-2
890|a10|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000035344 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 621.382 D6496H Giáo trình 1
2 000035345 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 621.382 D6496H Giáo trình 2
3 000035346 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 621.382 D6496H Giáo trình 3
4 000035347 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 621.382 D6496H Giáo trình 4
5 000035348 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 621.382 D6496H Giáo trình 5
6 000035349 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 621.382 D6496H Giáo trình 6
7 000035350 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 621.382 D6496H Giáo trình 7
8 000035360 Phòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định 621.382 D6496H Giáo trình 8
9 000035361 Phòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định 621.382 D6496H Giáo trình 9
10 000035362 Phòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định 621.382 D6496H Giáo trình 10