DDC 621.3822
Tác giả CN Đỗ, Thị Tú Anh
Nhan đề Tín hiệu và hệ thống / Đỗ Thị Tú Anh, Nguyễn Hoàng Hà, Hoàng Minh Sơn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Bách khoa Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 567 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm.
Tóm tắt Trình bày các kiến thức tổng quan về tín hiệu và hệ thống, ứng dụng và công cụ phần mềm liên quan; kiến thức về mô tả và phân tích tín hiệu và hệ thống trong miền thời gian và trong miền tần số
Từ khóa tự do Tín hiệu
Từ khóa tự do Hệ thống
Từ khóa tự do Tần số
Từ khóa tự do Công cụ
Khoa Điện tử
Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hoàng Hà
Tác giả(bs) CN Hoàng, Minh Sơn
Địa chỉ UNETI3Phòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định(3): 000035366-8
00000000nam#a2200000ui#4500
00130968
0025
00489A7413B-C05B-4DC0-8AF8-995BB4E1DCFC
005202311281500
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786043162769|c260000
039|y20231128150035|zmthuyen
040 |aUNETI
0410 |avie
044 |avm
08204|a621.3822|bD6496A
1001|aĐỗ, Thị Tú Anh
24510|aTín hiệu và hệ thống / |cĐỗ Thị Tú Anh, Nguyễn Hoàng Hà, Hoàng Minh Sơn
260 |aHà Nội : |bBách khoa Hà Nội, |c2021
300 |a567 tr. : |bhình vẽ, bảng ; |c24 cm.
5203 |aTrình bày các kiến thức tổng quan về tín hiệu và hệ thống, ứng dụng và công cụ phần mềm liên quan; kiến thức về mô tả và phân tích tín hiệu và hệ thống trong miền thời gian và trong miền tần số
653 |aTín hiệu
653 |aHệ thống
653 |aTần số
653 |aCông cụ
690 |aĐiện tử
691 |aCông nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông
7001 |aNguyễn, Hoàng Hà
7001 |aHoàng, Minh Sơn
852|aUNETI3|bPhòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định|j(3): 000035366-8
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000035366 Phòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định 621.3822 D6496A Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1
2 000035367 Phòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định 621.3822 D6496A Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2
3 000035368 Phòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định 621.3822 D6496A Sách, chuyên khảo, tuyển tập 3