DDC 621.31
Tác giả CN Đặng, Tiến Trung
Nhan đề Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu SCADA / Đặng Tiến Trung, Vũ Quang Hồi
Lần xuất bản Tái bản
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2020
Mô tả vật lý 120 tr. : hình ảnh, bảng, sơ đồ ; 24 cm.
Tóm tắt Tổng quan về hệ thống SCADA (hệ điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu). Một số khái niệm về cấu trúc phần cứng, phần mềm và các hệ thống mạng nội bộ dùng cho SCADA. Cách sử dụng thiết bị Modem trong hệ thống truyền thông. Ứng dụng của hệ thống SCADA trong việc điều độ hệ thống điện và giới thiệu hệ thống SCADA/DMS của Trung tâm Điều độ điện lực Hà Nội
Từ khóa tự do Điều khiển
Từ khóa tự do Giám sát
Từ khóa tự do Dữ liệu
Từ khóa tự do SCADA
Khoa Điện tử
Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông
Tác giả(bs) CN Vũ, Quang Hồi
Địa chỉ UNETI2Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam(7): 000035337-43
Địa chỉ UNETI3Phòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định(3): 000035371-3
00000000nam#a2200000ui#4500
00130970
0025
004C292D251-73E8-44AE-9551-2C104D769EFA
005202311281518
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786048231514|c59000
039|y20231128151840|zmthuyen
040 |aUNETI
0410 |avie
044 |avm
08204|a621.31|bD212T
1001 |aĐặng, Tiến Trung
24510|aHệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu SCADA / |cĐặng Tiến Trung, Vũ Quang Hồi
250 |aTái bản
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2020
300 |a120 tr. : |bhình ảnh, bảng, sơ đồ ; |c24 cm.
5203 |aTổng quan về hệ thống SCADA (hệ điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu). Một số khái niệm về cấu trúc phần cứng, phần mềm và các hệ thống mạng nội bộ dùng cho SCADA. Cách sử dụng thiết bị Modem trong hệ thống truyền thông. Ứng dụng của hệ thống SCADA trong việc điều độ hệ thống điện và giới thiệu hệ thống SCADA/DMS của Trung tâm Điều độ điện lực Hà Nội
653 |aĐiều khiển
653 |aGiám sát
653 |aDữ liệu
653 |aSCADA
690 |aĐiện tử
691 |aCông nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông
7001 |aVũ, Quang Hồi
852|aUNETI2|bPhòng Đọc mở - Lĩnh Nam|j(7): 000035337-43
852|aUNETI3|bPhòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định|j(3): 000035371-3
890|a10|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000035371 Phòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định 621.31 D212T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1
2 000035372 Phòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định 621.31 D212T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2
3 000035373 Phòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định 621.31 D212T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 3
4 000035337 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 621.31 D212T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 4
5 000035338 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 621.31 D212T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 5
6 000035339 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 621.31 D212T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 6
7 000035340 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 621.31 D212T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 7
8 000035341 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 621.31 D212T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 8
9 000035342 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 621.31 D212T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 9
10 000035343 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 621.31 D212T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 10