DDC 621.3192
Tác giả CN Cung, Thành Long
Nhan đề Lý thuyết mạch điện : Mạch tuyến tính ở chế độ xác lập / Cung Thành Long
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2023
Mô tả vật lý 347 tr. ; 27 cm.
Tóm tắt Cuốn sách này trình bày về mạch điện tuyến tính ở chế độ xác lập, dưới kích thích của nguồn một chiều, xoay chiều điều hòa và chu kỳ không điều hòa....
Từ khóa tự do Chế độ xác lập
Từ khóa tự do Mạch tuyến tính
Từ khóa tự do Mạch điện
Khoa Điện tử
Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông
Địa chỉ UNETI2Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam(7): 000035275-81
Địa chỉ UNETI3Phòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định(3): 000035387-9
00000000nam#a2200000ui#4500
00130971
0025
00492FD5CB8-33B0-43B2-9E29-F1BB1D07FFC5
005202311281539
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786046726791|c360000
039|y20231128153925|zmttrang
040 |aUNETI
0410 |avie
044 |avm
08204|a621.3192|bC9145L
1001 |aCung, Thành Long
24501|aLý thuyết mạch điện : |bMạch tuyến tính ở chế độ xác lập / |cCung Thành Long
260 |aHà Nội : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2023
300 |a347 tr. ; |c27 cm.
5203 |aCuốn sách này trình bày về mạch điện tuyến tính ở chế độ xác lập, dưới kích thích của nguồn một chiều, xoay chiều điều hòa và chu kỳ không điều hòa....
653 |aChế độ xác lập
653 |aMạch tuyến tính
653 |aMạch điện
690 |aĐiện tử
691 |aCông nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông
852|aUNETI2|bPhòng Đọc mở - Lĩnh Nam|j(7): 000035275-81
852|aUNETI3|bPhòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định|j(3): 000035387-9
890|a10|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000035275 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 621.3192 C9145L Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1
2 000035276 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 621.3192 C9145L Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2
3 000035277 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 621.3192 C9145L Sách, chuyên khảo, tuyển tập 3
4 000035278 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 621.3192 C9145L Sách, chuyên khảo, tuyển tập 4
5 000035279 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 621.3192 C9145L Sách, chuyên khảo, tuyển tập 5
6 000035280 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 621.3192 C9145L Sách, chuyên khảo, tuyển tập 6
7 000035281 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 621.3192 C9145L Sách, chuyên khảo, tuyển tập 7
8 000035387 Phòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định 621.3192 C9145L Sách, chuyên khảo, tuyển tập 8
9 000035388 Phòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định 621.3192 C9145L Sách, chuyên khảo, tuyển tập 9
10 000035389 Phòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định 621.3192 C9145L Sách, chuyên khảo, tuyển tập 10