DDC 621.31
Nhan đề Hệ điều khiển DCS cho nhà máy sản xuất điện năng / Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Duy Bình, Phạm Quang Đăng, Phạm Hồng Sơn
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 2 - có sửa chữa
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2013
Mô tả vật lý 275 tr. : sơ đồ ; 27 cm.
Tóm tắt Tổng quan về hệ điều hành phân tán DCS. Phân tích cấu trúc các mạch vòng điều khiển điển hình của nhà máy nhiệt điện đốt than. Hệ DCS cho nhà máy điện đốt than
Đối tượng sử dụng Sách giáo trình dùng cho sinh viên các trường đại học kỹ thuật
Từ khóa tự do Hệ điều khiển
Từ khóa tự do Điện năng
Từ khóa tự do DCS
Từ khóa tự do Nhà máy
Khoa Điện
Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Tác giả(bs) CN Phạm, Quang Đăng
Tác giả(bs) CN Phạm, Hồng Sơn
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Duy Bình
Tác giả(bs) CN Bùi, Quốc Khánh
Địa chỉ UNETI2Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam(3): 000035327-9
Địa chỉ UNETI3Phòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định(1): 000035383
00000000nam#a2200000ui#4500
00130973
0025
004A5334E5F-9142-4E8E-842B-F156F62DF96C
005202311281555
008081223s2013 vm| vie
0091 0
020 |a8935048931035|c86000
039|y20231128155542|zmthuyen
040 |aUNETI
0410 |avie
044 |avm
08204|a621.31|bH3401Đ
24500|aHệ điều khiển DCS cho nhà máy sản xuất điện năng / |cBùi Quốc Khánh, Nguyễn Duy Bình, Phạm Quang Đăng, Phạm Hồng Sơn
250 |aTái bản lần thứ 2 - có sửa chữa
260 |aHà Nội : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2013
300 |a275 tr. : |bsơ đồ ; |c27 cm.
5203 |aTổng quan về hệ điều hành phân tán DCS. Phân tích cấu trúc các mạch vòng điều khiển điển hình của nhà máy nhiệt điện đốt than. Hệ DCS cho nhà máy điện đốt than
521 |aSách giáo trình dùng cho sinh viên các trường đại học kỹ thuật
653 |aHệ điều khiển
653 |aĐiện năng
653 |aDCS
653 |aNhà máy
690 |aĐiện
691 |aCông nghệ kỹ thuật điện, điện tử
7001 |aPhạm, Quang Đăng
7001 |aPhạm, Hồng Sơn
7001 |aNguyễn, Duy Bình
7001 |aBùi, Quốc Khánh
852|aUNETI2|bPhòng Đọc mở - Lĩnh Nam|j(3): 000035327-9
852|aUNETI3|bPhòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định|j(1): 000035383
890|a4|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000035327 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 621.31 H3401Đ Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1
2 000035328 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 621.31 H3401Đ Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2
3 000035329 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 621.31 H3401Đ Sách, chuyên khảo, tuyển tập 3
4 000035383 Phòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định 621.31 H3401Đ Sách, chuyên khảo, tuyển tập 4