DDC 621.384
Tác giả CN Vũ, Chiến Thắng
Nhan đề Mạng cảm biến và ứng dụng / Vũ Chiến Thắng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2022
Mô tả vật lý 116 tr. ; 27 cm.
Tóm tắt Giới thiệu về mạng cảm biến không dây và các ứng dụng gồm; phần cứng, hệ điều hành, giao thức tiết kiệm năng lượng ở lớp MAC và giao thức định tuyến cho mạng cảm biến không dây....
Từ khóa tự do Ứng dụng
Từ khóa tự do Mạng cảm biến
Khoa Điện tử
Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông
Địa chỉ UNETI2Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam(7): 000035330-6
Địa chỉ UNETI3Phòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định(3): 000035374-6
00000000nam#a2200000ui#4500
00130974
0025
004DE218CB6-C342-4ECC-9B99-6429533D97B2
005202311281556
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786048265526|c79000
039|y20231128155615|zmttrang
040 |aUNETI
0410 |avie
044 |avm
08204|a621.384|bV97T
1001 |aVũ, Chiến Thắng
24501|aMạng cảm biến và ứng dụng / |cVũ Chiến Thắng
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2022
300 |a116 tr. ; |c27 cm.
5203 |aGiới thiệu về mạng cảm biến không dây và các ứng dụng gồm; phần cứng, hệ điều hành, giao thức tiết kiệm năng lượng ở lớp MAC và giao thức định tuyến cho mạng cảm biến không dây....
653 |aỨng dụng
653 |aMạng cảm biến
690 |aĐiện tử
691 |aCông nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông
852|aUNETI2|bPhòng Đọc mở - Lĩnh Nam|j(7): 000035330-6
852|aUNETI3|bPhòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định|j(3): 000035374-6
890|a10|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000035330 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 621.384 V97T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1
2 000035331 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 621.384 V97T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2
3 000035332 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 621.384 V97T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 3
4 000035333 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 621.384 V97T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 4
5 000035334 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 621.384 V97T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 5
6 000035335 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 621.384 V97T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 6
7 000035336 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 621.384 V97T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 7
8 000035374 Phòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định 621.384 V97T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 8
9 000035375 Phòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định 621.384 V97T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 9
10 000035376 Phòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định 621.384 V97T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 10