DDC 621.31042
Tác giả CN Nguyễn, Trọng Thắng
Nhan đề Lí thuyết và bài tập tính toán sửa chữa máy điện / Nguyễn Trọng Thắng
Nhan đề khác Lý thuyết và bài tập tính toán sửa chữa máy điện
Thông tin xuất bản TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2008
Mô tả vật lý 268 tr. : hình vẽ ; 24 cm.
Tóm tắt Trình bày các kiến thức về tính toán dây quấn máy điện không đồng bộ 3 pha; tính toán quấn dây máy điện không đồng bộ 3 pha hai cấp tốc độ; tính toán quấn dây máy điện không đồng bộ 1 pha; tính toán thay đổi tham số dây quấn máy điện không đồng bộ 3 pha và 1 pha; tính toán quấn dây máy điện xoay chiều có vành góp; tính toán máy biến áp
Từ khóa tự do Sửa chữa máy điện
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Tính toán
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Máy biến áp
Khoa Điện
Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Địa chỉ UNETI2Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam(3): 000035421-3
Địa chỉ UNETI3Phòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định(1): 000035396
00000000nam#a2200000ui#4500
00130976
0025
0040BD3A2F2-426A-46B8-B199-DC035F318B30
005202311290847
008081223s2008 vm| vie
0091 0
020 |c108000
039|a20231129084715|bbtthang|c20231129084541|dbtthang|y20231128163817|zbtthang
040 |aUNETI
0410 |avie
044 |avm
08204|a621.31042|bN4994T
1001 |aNguyễn, Trọng Thắng
24510|aLí thuyết và bài tập tính toán sửa chữa máy điện / |cNguyễn Trọng Thắng
24613|aLý thuyết và bài tập tính toán sửa chữa máy điện
260 |aTP. Hồ Chí Minh : |bĐại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, |c2008
300 |a268 tr. : |bhình vẽ ; |c24 cm.
5203 |aTrình bày các kiến thức về tính toán dây quấn máy điện không đồng bộ 3 pha; tính toán quấn dây máy điện không đồng bộ 3 pha hai cấp tốc độ; tính toán quấn dây máy điện không đồng bộ 1 pha; tính toán thay đổi tham số dây quấn máy điện không đồng bộ 3 pha và 1 pha; tính toán quấn dây máy điện xoay chiều có vành góp; tính toán máy biến áp
653 |aSửa chữa máy điện
653 |aBài tập
653 |aTính toán
653|aGiáo trình
653|aMáy biến áp
690 |aĐiện
691 |aCông nghệ kỹ thuật điện, điện tử
852|aUNETI2|bPhòng Đọc mở - Lĩnh Nam|j(3): 000035421-3
852|aUNETI3|bPhòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định|j(1): 000035396
890|a4|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000035421 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 621.31042 N4994T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1
2 000035422 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 621.31042 N4994T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2
3 000035423 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 621.31042 N4994T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 3
4 000035396 Phòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định 621.31042 N4994T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 4