• Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 668.412 G3489T
    Nhan đề: Giáo trình thiết kế và chế tọa khuôn phun ép nhựa.

DDC 668.412
Nhan đề Giáo trình thiết kế và chế tọa khuôn phun ép nhựa. Phần II : Thiết kế - Gia công - Sản xuất - Bảo dưỡng khuôn mẫu / Dự án hợp tác công nghệ lõi Việt - Hàn
Thông tin xuất bản [k.d] : [k.nh.x.b], 2021
Mô tả vật lý 60 tr. ; 30 cm.
Tóm tắt Giới thiệu về khuôn mẫu, vật liệu khuôn ép phun, chế tạo khuôn mẫu, quy trình sản xuất khuôn ép phun....
Từ khóa tự do Khuôn phun ép nhựa
Từ khóa tự do Thiết kế
Từ khóa tự do Nhựa
Từ khóa tự do Bảo dưỡng
Khoa Cơ khí
Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Địa chỉ UNETI2Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam(1): 000035322
00000000nam#a2200000ui#4500
00130978
0024
004F07F35F1-C222-47B0-A338-08D0C0E54C35
005202311290837
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20231129083715|bmttrang|y20231128164731|zmttrang
040 |aUNETI
0410 |avie
044 |avm
08204|a668.412|bG3489T
24500|aGiáo trình thiết kế và chế tọa khuôn phun ép nhựa. |nPhần II : |bThiết kế - Gia công - Sản xuất - Bảo dưỡng khuôn mẫu / |cDự án hợp tác công nghệ lõi Việt - Hàn
260 |a[k.d] : |b[k.nh.x.b], |c2021
300 |a60 tr. ; |c30 cm.
520 |aGiới thiệu về khuôn mẫu, vật liệu khuôn ép phun, chế tạo khuôn mẫu, quy trình sản xuất khuôn ép phun....
653 |aKhuôn phun ép nhựa
653 |aThiết kế
653 |aNhựa
653|aBảo dưỡng
690 |aCơ khí
691 |aCông nghệ kỹ thuật cơ khí
852|aUNETI2|bPhòng Đọc mở - Lĩnh Nam|j(1): 000035322
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000035322 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 668.412 G3489T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1