• Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 004.6 P492Đ
    Nhan đề: Giáo trình mạng máy tính và truyền thông /

DDC 004.6
Tác giả CN Phan, Thanh Đức
Nhan đề Giáo trình mạng máy tính và truyền thông / Phan Thanh Đức, Lê Văn Hùng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2023
Mô tả vật lý 297 tr. : hình vẽ ; 24 cm.
Ghi chú ĐTTS ghi: Học viện Ngân hàng
Tóm tắt Trình bày tổng quan về mạng máy tính, các mô hình truyền thông, mạng cục bộ, các mạng diện rộng, mạng internet, an ninh mạng máy tính, công nghệ IoT
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Truyền thông
Từ khóa tự do Mạng máy tính
Khoa Điện tử
Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính
Tác giả(bs) CN Lê, Văn Hùng
Địa chỉ UNETI2Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam(7): 000035414-20
Địa chỉ UNETI3Phòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định(3): 000035397-9
00000000nam#a2200000ui#4500
00130979
0024
004AB22E5D1-5210-4846-A37F-18DB5A41BCCC
005202311281651
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786044802190|c120000
039|a20231128165108|bbtthang|y20231128165051|zbtthang
040 |aUNETI
0410 |avie
044 |avm
08204|a004.6|bP492Đ
1001 |aPhan, Thanh Đức|eĐồng chủ biên
24510|aGiáo trình mạng máy tính và truyền thông / |cPhan Thanh Đức, Lê Văn Hùng
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2023
300 |a297 tr. : |bhình vẽ ; |c24 cm.
500 |aĐTTS ghi: Học viện Ngân hàng
5203 |aTrình bày tổng quan về mạng máy tính, các mô hình truyền thông, mạng cục bộ, các mạng diện rộng, mạng internet, an ninh mạng máy tính, công nghệ IoT
653 |aGiáo trình
653 |aTruyền thông
653 |aMạng máy tính
690 |aĐiện tử
691 |aCông nghệ kỹ thuật máy tính
7001 |aLê, Văn Hùng|eĐồng chủ biên
852|aUNETI2|bPhòng Đọc mở - Lĩnh Nam|j(7): 000035414-20
852|aUNETI3|bPhòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định|j(3): 000035397-9
890|a10|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000035414 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 004.6 P492Đ Giáo trình 1
2 000035415 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 004.6 P492Đ Giáo trình 2
3 000035416 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 004.6 P492Đ Giáo trình 3
4 000035417 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 004.6 P492Đ Giáo trình 4
5 000035418 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 004.6 P492Đ Giáo trình 5
6 000035419 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 004.6 P492Đ Giáo trình 6
7 000035420 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 004.6 P492Đ Giáo trình 7
8 000035397 Phòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định 004.6 P492Đ Giáo trình 8
9 000035398 Phòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định 004.6 P492Đ Giáo trình 9
10 000035399 Phòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định 004.6 P492Đ Giáo trình 10