• Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 621.37 N4994Q
    Nhan đề: Giáo trình Đo lường cảm biến :

DDC 621.37
Tác giả CN Nguyễn, Vũ Quỳnh
Nhan đề Giáo trình Đo lường cảm biến : Lý thuyết - Thực hành / Nguyễn Vũ Quỳnh, Phạm Quang Huy
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thanh Niên, 2020
Mô tả vật lý 440 tr. : hình vẽ ; 24 cm.
Tóm tắt Trình bày những kiến thức cơ bản về thiết bị đo lường điện, cảm biến và bộ chuyển đổi; hướng dẫn từng bước thiết kế các máy đo số, các mạch điện dùng cảm biến với Arduino thông qua các bài tập thực hành cụ thể
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Đo lường
Từ khóa tự do Cảm biến
Khoa Điện
Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH
Tác giả(bs) CN Phạm, Quang Huy
Địa chỉ UNETI2Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam(7): 000035407-13
Địa chỉ UNETI3Phòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định(3): 000035393-5
00000000nam#a2200000ui#4500
00130980
0024
00415649D4C-F9F7-418A-843A-DB70BBDAF0C5
005202311281702
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786049849183|c165000
039|a20231128170227|bbtthang|y20231128170149|zbtthang
040 |aUNETI
0410 |avie
044 |avm
08204|a621.37|bN4994Q
1001 |aNguyễn, Vũ Quỳnh
24510|aGiáo trình Đo lường cảm biến : |bLý thuyết - Thực hành / |cNguyễn Vũ Quỳnh, Phạm Quang Huy
260 |aHà Nội : |bThanh Niên, |c2020
300 |a440 tr. : |bhình vẽ ; |c24 cm.
5203 |aTrình bày những kiến thức cơ bản về thiết bị đo lường điện, cảm biến và bộ chuyển đổi; hướng dẫn từng bước thiết kế các máy đo số, các mạch điện dùng cảm biến với Arduino thông qua các bài tập thực hành cụ thể
653 |aGiáo trình
653 |aĐo lường
653 |aCảm biến
690 |aĐiện
691 |aCông nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH
7001 |aPhạm, Quang Huy
852|aUNETI2|bPhòng Đọc mở - Lĩnh Nam|j(7): 000035407-13
852|aUNETI3|bPhòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định|j(3): 000035393-5
890|a10|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000035407 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 621.37 N4994Q Giáo trình 1
2 000035408 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 621.37 N4994Q Giáo trình 2
3 000035409 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 621.37 N4994Q Giáo trình 3
4 000035410 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 621.37 N4994Q Giáo trình 4
5 000035411 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 621.37 N4994Q Giáo trình 5
6 000035412 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 621.37 N4994Q Giáo trình 6
7 000035413 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 621.37 N4994Q Giáo trình 7
8 000035393 Phòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định 621.37 N4994Q Giáo trình 8
9 000035394 Phòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định 621.37 N4994Q Giáo trình 9
10 000035395 Phòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định 621.37 N4994Q Giáo trình 10