DDC 621.382
Tác giả CN Duncan, Barry
Nhan đề Emona FOTEx Lab Manual: Experiments in Modern Fiber Optic Communications Systems For the NI ELVIS series / Barry Duncan, Carlo Manfredini
Thông tin xuất bản Australia : Emona Instruments Pty Ltd, 2011
Mô tả vật lý 150 tr. : map ; 30 cm.
Tóm tắt The Emona FOTEx add-on board and lab manual provide a complete lab program in the key concepts of the transmission and manipulation of optical signals in a modern fiber optic communication system. The add-on board is fully integrated with NI ELVIS virtual instruments and self contains all required electrical and optical components needed to perform the experiments. The initial chapters introduce NI ELVIS and FOTEx while the subsequent chapters cover digital communication topics.
Từ khóa tự do Emona FOTEx
Từ khóa tự do Fiber Optic
Từ khóa tự do NI ELVIS
Từ khóa tự do Lab
Khoa Điện tử
Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông
Tác giả(bs) CN Manfredini, Carlo
Địa chỉ UNETI2Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam(1): 000035321
00000000nam#a2200000ui#4500
00130983
0025
0041FE45400-5F0C-4FBB-8F79-FB952FC4377F
005202311290945
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|a20231129094504|bmthuyen|y20231129094025|zmthuyen
040 |aUNETI
0410 |aeng
044 |aeng
08204|a621.382|bD9121B
1001 |aDuncan, Barry
245 |aEmona FOTEx Lab Manual: |bExperiments in Modern Fiber Optic Communications Systems For the NI ELVIS series / |cBarry Duncan, Carlo Manfredini
260 |aAustralia : |bEmona Instruments Pty Ltd, |c2011
300 |a150 tr. : |bmap ; |c30 cm.
520 |aThe Emona FOTEx add-on board and lab manual provide a complete lab program in the key concepts of the transmission and manipulation of optical signals in a modern fiber optic communication system. The add-on board is fully integrated with NI ELVIS virtual instruments and self contains all required electrical and optical components needed to perform the experiments. The initial chapters introduce NI ELVIS and FOTEx while the subsequent chapters cover digital communication topics.
653 |aEmona FOTEx
653 |aFiber Optic
653 |aNI ELVIS
653 |aLab
690 |aĐiện tử
691 |aCông nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông
7001 |aManfredini, Carlo
852|aUNETI2|bPhòng Đọc mở - Lĩnh Nam|j(1): 000035321
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000035321 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 621.382 D9121B Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1