DDC  621.91
Tác giả CN Võ, Trần Khúc Nhã
Nhan đề 100 kiểu dao phay : Những kiểu dao cắt gọt kim loại được cấp bằng sáng chế / Võ Trần khúc Nhã
Thông tin xuất bản Hải Phòng : Hải Phòng, 2002
Mô tả vật lý 229 tr. ; 19 cm
Tóm tắt Giới thiệu 100 kiểu dao phay được sử dụng nhiều trong gia công cắt gọt kim loại đã được cấp bằng sáng chế
Từ khóa tự do Dao phay
Từ khóa tự do Cơ khí
Khoa Cơ khí
Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Địa chỉ UNETI2Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam(4): 000015442, 000018437-9
Địa chỉ UNETI3Phòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định(2): 000007566-7
00000000nam a2200000 a 4500
00121975
0025
0048CD12644-91CF-480B-9B7B-A68F7D0218EF
005202008260953
008 2002 vm| vie
0091 0
020|c25000
039|a20200826095354|bthyen|y20200804232929|zpdchien
082|a 621.91|bV85N
100|aVõ, Trần Khúc Nhã
245|a100 kiểu dao phay : |bNhững kiểu dao cắt gọt kim loại được cấp bằng sáng chế / |cVõ Trần khúc Nhã
260|aHải Phòng : |bHải Phòng, |c2002
300|a229 tr. ; |c19 cm
520|aGiới thiệu 100 kiểu dao phay được sử dụng nhiều trong gia công cắt gọt kim loại đã được cấp bằng sáng chế
653|aDao phay
653|aCơ khí
690|aCơ khí
691|aCông nghệ kỹ thuật cơ khí
852|aUNETI2|bPhòng Đọc mở - Lĩnh Nam|j(4): 000015442, 000018437-9
852|aUNETI3|bPhòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định|j(2): 000007566-7
890|a6|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000015442 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 621.91 V85N Sách, chuyên khảo, tuyển tập 3
2 000018437 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 621.91 V85N Sách, chuyên khảo, tuyển tập 4
3 000018438 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 621.91 V85N Sách, chuyên khảo, tuyển tập 5
4 000018439 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 621.91 V85N Sách, chuyên khảo, tuyển tập 6
5 000007566 Phòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định 621.91 V85N Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1
6 000007567 Phòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định 621.91 V85N Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2