• Khóa luận tốt nghiệp
  • Ký hiệu PL/XG: 621.8 N4993C
    Nhan đề:  Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy khoan hạ bậc tự động /

DDC 621.8
Nhan đề  Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy khoan hạ bậc tự động / Vương Ngọc An...[và những người khác]
Thông tin xuất bản [k.đ] : [k.n.x.b], 2021
Mô tả vật lý 109 tr. ; 27 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Tóm tắt Vai trò của công nghệ CNC và tổng quan về khoan điều khiển LOGIC, lập trình PLC. Thiết kế động học hộp tốc độ, hộp chạy dao , kết cấu vỏ hộp. tính toán thiết và thiết kế bàn may.
Từ khóa tự do Nghiên cứu
Từ khóa tự do Thiết kế
Từ khóa tự do Chế tạo
Môn học Cơ khí
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thành Đạt
Tác giả(bs) CN Huỳnh, Giang Kim Tâm
Tác giả(bs) CN Lê, Đình Đông
Tác giả(bs) CN Ngô, Minh Đức
Tác giả(bs) CN Vương, Ngọc An
Tác giả(bs) CN Trần, Vũ Lâm
Địa chỉ UNETI2Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam(1): 000030141
00000000nam#a2200000ui#4500
00125855
0027
004EF02C2BF-36B3-41AA-A382-A6102035D848
005202207281050
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20220728105045|bptthu87|c20220728104921|dptthu87|y20210601100813|zptthu87
041 |avie
082 |a621.8|bN4993C
245 |a Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy khoan hạ bậc tự động / |cVương Ngọc An...[và những người khác]
260 |a[k.đ] : |b[k.n.x.b], |c2021
300 |a109 tr. ; |c27 cm
500 |aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
520 |aVai trò của công nghệ CNC và tổng quan về khoan điều khiển LOGIC, lập trình PLC. Thiết kế động học hộp tốc độ, hộp chạy dao , kết cấu vỏ hộp. tính toán thiết và thiết kế bàn may.
653 |aNghiên cứu
653 |aThiết kế
653 |aChế tạo
690 |aCơ khí
691 |aCông nghệ kỹ thuật cơ khí
700 |aNguyễn, Thành Đạt
700 |aHuỳnh, Giang Kim Tâm
700 |aLê, Đình Đông
700 |aNgô, Minh Đức
700 |aVương, Ngọc An
700|aTrần, Vũ Lâm|eNgười hướng dẫn
852|aUNETI2|bPhòng Đọc mở - Lĩnh Nam|j(1): 000030141
890|a1|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000030141 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 621.8 N4993C Khóa luận tốt nghiệp - Luận văn 1