DDC 005.13
Tác giả CN Văn, Minh
Nhan đề 1500 địa chỉ Internet thông dụng và tự học thiết kế trang Web / Văn Minh , Thu Thảo
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thống kê, 2002
Mô tả vật lý 386 tr. ; 24 cm
Tóm tắt Giới thiệu 1500 địa chỉ Internet thông dụng, các vấn đề căn bản về Internet và cách thiết kế trang web
Từ khóa tự do Địa chỉ
Từ khóa tự do Web
Từ khóa tự do Thiết kế
Từ khóa tự do Internet
Từ khóa tự do Tin học
Từ khóa tự do 1500
Khoa Công nghệ thông tin
Ngành Công nghệ thông tin
Tác giả(bs) CN Thu, Thảo
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(1): 000017100
00000000nam a2200000 a 4500
00117243
0025
004E791D926-02D1-4125-8A72-8977D6AC131D
005202008241029
008 2002 vm| vie
0091 0
020|c53000
039|a20200824102929|bntha|y20200804231810|zpdchien
082|a005.13|bV26M
100|aVăn, Minh
245|a1500 địa chỉ Internet thông dụng và tự học thiết kế trang Web / |cVăn Minh , Thu Thảo
260|aHà Nội : |bThống kê, |c2002
300|a386 tr. ; |c24 cm
520|aGiới thiệu 1500 địa chỉ Internet thông dụng, các vấn đề căn bản về Internet và cách thiết kế trang web
653|aĐịa chỉ
653|aWeb
653|aThiết kế
653|aInternet
653|aTin học
653|a1500
690|aCông nghệ thông tin
691|aCông nghệ thông tin
700|aThu, Thảo
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(1): 000017100
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000017100 Kho Mở - Lĩnh Nam 005.13 V26M Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1