DDC 005.13
Tác giả CN Tống, Văn On
Nhan đề Nhập môn Assembler Hợp ngữ và lập trình ứng dụng. Tập 1, Lập trình cơ bản / Tống Văn On, Hoàng Đức Hải
Thông tin xuất bản TP HCM : Giáo dục, 2001
Mô tả vật lý 452 tr. ; 20 cm
Tóm tắt Trình bày những vấn đề căn bản về hợp ngữ và lập trình những ứng dụng sử dung hợp ngữ trên các máy tính IBM-PC và sử dụng bộ vi xử lý 80x86 và Pentium.
Từ khóa tự do Tin học ứng dụng
Từ khóa tự do Lập trình
Từ khóa tự do Chương trình máy tính
Từ khóa tự do Ngôn ngữ lập trình
Khoa Công nghệ thông tin
Ngành Công nghệ thông tin
Tác giả(bs) CN Hoàng, Đức Hải
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(4): 000016284, 000016998-9, 000017074
Địa chỉ UNETI3Kho Mở - Nam Định(1): 000009155
00000000nam a2200000 a 4500
00117294
0025
004DA1A9239-A11A-4623-B583-3B6B4660E702
005202009051527
008 2001 vm| vie
0091 0
020|c38000
039|a20200905152750|bdtvhoai|c20200905152710|ddtvhoai|y20200804231816|zpdchien
082|a005.13|bT613O
100|aTống, Văn On
245|a Nhập môn Assembler Hợp ngữ và lập trình ứng dụng. |nTập 1, |pLập trình cơ bản /|cTống Văn On, Hoàng Đức Hải
260|aTP HCM : |bGiáo dục, |c2001
300|a452 tr. ; |c20 cm
520|aTrình bày những vấn đề căn bản về hợp ngữ và lập trình những ứng dụng sử dung hợp ngữ trên các máy tính IBM-PC và sử dụng bộ vi xử lý 80x86 và Pentium.
653|aTin học ứng dụng
653|aLập trình
653|aChương trình máy tính
653|aNgôn ngữ lập trình
690|aCông nghệ thông tin
691|aCông nghệ thông tin
700|aHoàng, Đức Hải
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(4): 000016284, 000016998-9, 000017074
852|aUNETI3|bKho Mở - Nam Định|j(1): 000009155
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000016284 Kho Mở - Lĩnh Nam 005.13 T613O Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1
2 000017074 Kho Mở - Lĩnh Nam 005.13 T613O Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2
3 000016998 Kho Mở - Lĩnh Nam 005.13 T613O Sách, chuyên khảo, tuyển tập 3
4 000016999 Kho Mở - Lĩnh Nam 005.13 T613O Sách, chuyên khảo, tuyển tập 4
5 000009155 Kho Mở - Nam Định 005.13 T613O Sách, chuyên khảo, tuyển tập 5