• Sách ngoại văn
  • Ký hiệu PL/XG: 004.6
    Nhan đề: Android studio Application Development /

DDC 004.6
DDC
Tác giả CN Belen, Cruz Zapata
Nhan đề Android studio Application Development / Belen Cruz Zapata
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2013
Mô tả vật lý 109 tr.
Từ khóa tự do Android studio
Từ khóa tự do Application Development
Khoa Công nghệ thông tin
Ngành Mạng máy tính và TTDL
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000nam#a2200000ui#4500
00113957
0026
0048CD93E16-45C9-4C0D-BB4D-BD761C5CD157
005202008040951
008 2013 vm| vie
0091 0
039|a20200804095125|bthyen|c20200731105300|dtvdien|y20200430161937|zpdchien
041 |aeng
082|a004.6
082|bB4111Z
100 |aBelen, Cruz Zapata
245 |aAndroid studio Application Development / |cBelen Cruz Zapata
260 |a[K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2013
300 |a109 tr.
653 |aAndroid studio
653 |aApplication Development
690|aCông nghệ thông tin
691|aMạng máy tính và TTDL
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào