Ngày đăng bài: 12/10/2021 09:21
Lượt xem: 4951
Đọc tại chỗ

 

- Bước 1:

+ Xuất trình thẻ thư viện;

+ Mượn khóa tủ và gửi đồ dùng cá nhân tại tủ gửi đồ thư viện;

+ Nắm được hướng dẫn tra cứu tài liệu tại đây

- Bước 2:

+ Tự chọn tài liệu trên giá hoặc đề nghị sự hỗ trợ CBTV;

+ Bạn đọc được mượn tối đa 02 cuốn tài liệu/đọc, không được tráo đổi ví trí tài liệu.

- Bước 3:

+ Sau khi đọc xong, trả tài liệu về đúng nơi quy định;

+ Sắp xếp lại bàn ghế đúng nơi quy định;

+ Lấy đồ dùng cá nhân và trả khóa tủ.

 

 

Bình luận
TRÌNH ĐƠN CHÍNH