Ngày đăng bài: 23/02/2021 17:12
Lượt xem: 2582
Cung cấp tài liệu cho lớp chất lượng

(Dành riêng cho SV lớp chất lượng)

 

Bước 1: Truy cập website: lib.uneti.edu.vn

Bước 2: Vào menu Sản phẩm - Dịch vụ

Bước 3: Bạn đọc điền thông tin cá nhân liên quan vào mẫu links dưới đây để được cung cấp tài liệu do nhà trường phục vụ

MẪU  ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU

 

Bình luận
TRÌNH ĐƠN CHÍNH