Ngày đăng bài: 12/10/2021 10:36
Lượt xem: 4648
Mượn tài liệu về nhà

 

- Bước 1:

+ Xuất trình thẻ thư viện;

+ Mượn khóa tủ và gửi đồ dùng cá nhân tại tủ gửi đồ thư viện;

+ Nắm được hướng dẫn tra cứu tài liệu tại đây

- Bước 2:

+ Bạn đọc tự chọn tài liệu trên giá theo bảng chỉ dẫn hoặc đề nghị CBTV hỗ trợ tìm kiếm;

+ Bạn đọc được mượn tối đa 06 cuốn tài liệu với thời gian 30 ngày;

+ Bạn đọc được gia hạn 1 lần thêm 15 ngày/tài liệu.

- Bước 3:

+ Kiểm tra tình trạng, số lượng tài liệu mượn;

+ Lấy đồ dùng cá nhân và trả chìa khóa tủ gửi đồ (nếu có).

Bình luận
TRÌNH ĐƠN CHÍNH