Ngày đăng bài: 12/10/2021 11:24
Lượt xem: 1113
Cung cấp tài liệu, giáo trình theo nhu cầu

 

- Bước 1:

+ Cán bộ lớp đến làm việc với CBTV tại Phòng đọc hoặc thông qua cố vấn học tập cung cấp các thông tin liên quan đến tài liệu cần cung cấp;

+ Thông báo với lớp về các nội dung cung cấp tài liệu, giáo trình của thư viện.

- Bước 2:

+ Đăng ký tên tài liệu, giáo trình và số lượng với CBTV;

+ Hẹn thời gian nhận tài liệu.

(Đối với sinh viên lớp chất lượng, nhà trường cung cấp tài liệu, giáo trình do thầy, cô của trường biên soạn theo kế hoạch của từng kỳ)

- Bước 3:

+ Kiểm tra tình trạng, số lượng tài liệu, giáo trình cung cấp;

+ Nhận tài liệu, ký giấy tờ bàn giao và phát cho lớp.

Bình luận
TRÌNH ĐƠN CHÍNH