Ngày đăng bài: 12/10/2021 11:24
Lượt xem: 4284
Cung cấp tài liệu, giáo trình theo nhu cầu tại Thư viện

 

- Bước 1:

+ Cán bộ lớp liên hệ trực tiếp với Thư viện hoặc thông qua cố vấn học tập để được cung cấp thông tin về tài liệu;

+ Thông báo với lớp về các nội dung cung cấp tài liệu, giáo trình của thư viện.

- Bước 2:

+ Đăng ký tên tài liệu, giáo trình và số lượng với CBTV;

+ Hẹn thời gian nhận tài liệu.

- Bước 3:

+ Kiểm tra tình trạng, số lượng tài liệu, giáo trình cung cấp;

+ Nhận tài liệu, ký giấy tờ bàn giao và phát cho lớp.

DANH MỤC GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU HỌC TẬP NỘI SINH PHỤC VỤ BẠN ĐỌC DOWNLOAD TẠI ĐÂY

Bình luận
TRÌNH ĐƠN CHÍNH