Ngày đăng bài: 12/10/2021 11:24
Lượt xem: 2474
Cung cấp tài liệu, giáo trình theo nhu cầu tại Thư viện

 

- Bước 1:

+ Cán bộ lớp gặp CBTV tại Phòng đọc hoặc thông qua Cố vấn học tập để cung cấp các thông tin liên quan đến tài liệu cần cung cấp cho Thư viện;

+ Thông báo với lớp về các nội dung cung cấp tài liệu, giáo trình của thư viện.

- Bước 2:

+ Đăng ký tên tài liệu, giáo trình và số lượng với CBTV;

+ Hẹn thời gian nhận tài liệu.

(Đối với sinh viên lớp chất lượng, nhà trường cung cấp tài liệu, giáo trình do thầy, cô của trường biên soạn theo kế hoạch của từng kỳ)

- Bước 3:

+ Kiểm tra tình trạng, số lượng tài liệu, giáo trình cung cấp;

+ Nhận tài liệu, ký giấy tờ bàn giao và phát cho lớp.

DANH MỤC GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU HỌC TẬP NỘI SINH PHỤC VỤ BẠN ĐỌC DOWNLOAD TẠI ĐÂY

Bình luận
TRÌNH ĐƠN CHÍNH