Ngày đăng bài: 13/10/2021 14:00
Lượt xem: 7516
Truy cập tài liệu số

 

- Bước 1:

+ Bạn đọc đăng ký tài khoản với thư viện bằng mã sinh viên và email do Nhà trường cấp;

+ Nắm được hướng dẫn tra cứu tài liệu số tại đây.

- Bước 2:

+ Đăng nhập bằng mã sinh viên tại website:  lib.uneti.edu.vn

+ Khai thác tài liệu số theo tài khoản đã đăng ký.

- Bước 3:

+ Đăng xuất tài khoản khi sử dụng xong;

+ Nếu mất hoặc quên mật khẩu xem hướng dẫn  tại đây.

 

Bình luận
TRÌNH ĐƠN CHÍNH