Ngày đăng bài: 22/09/2022 17:02
Lượt xem: 2041
DANH MỤC GIÁO TRÌNH/ TÀI LIỆU HỌC TẬP NỘI SINH PHỤC VỤ BẠN ĐỌC (Tính đến hết tháng 9 năm 2022)

 

Dowload tại đây.

TT

Tên GT/TLHT
nội sinh

Chủ biên

Thành viên tham gia
biên soạn

Ghi chú

KHOA KẾ TOÁN

1

Giáo trình Kế toán tài chính 1

Nguyễn Thị Tô Phượng

Nguyễn Ngọc Toản, Hoàng Thị Phương Lan, Hoàng Thu Hiền, Nguyễn Thị Thanh Hương, Vũ Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Ngọc Lan

 

2

Giáo trình Kế toán tài chính 2

Nguyễn Thị Thanh Hương

Nguyễn Ngọc Toản, Hoàng Thị Phương Lan, Hoàng Thu Hiền, Nguyễn Thị Tô Phượng, Vũ Thị Thanh Tâm

 

3

Giáo trình Kế toán tài chính 3

Hoàng Thị Phương Lan

Hoàng Thu Hiền, Nguyễn Thị Tô Phượng, Nguyễn Ngọc Toản, Nguyễn Thị Thanh Hương, Vũ Thị Thanh Tâm

 

4

Giáo trình Kế toán quản trị 1

Nguyễn Thị Tô Phượng

Nguyễn Ngọc Toản, Ngô Bỉnh Duy, Đinh Thị Kim Xuyến, Nguyễn Quang Hưng

 

5

Giáo trình Kiểm toán báo cáo tài chính

Hoàng Thu Hiền

Nguyễn Thị Ngọc Lan, Hoàng Thị Phương Lan, Trần Bích Nga

 

6

Giáo trình Kiểm toán căn bản

Hoàng Thị Phương Lan

Nguyễn Thị Ngọc Lan, Hoàng Thu Hiền, Trần Thị Thanh Thúy

 

7

Giáo trình Phân tích báo cáo tài chính

Nguyễn Hồng Anh

Nguyễn Ngọc Khương, Nguyễn Ngọc Toản, Trần Thị Thanh Thúy

 

8

Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp

Nguyễn Thị Thanh Hương

Ngô Thị Trà, Vũ Thị Thanh Tâm

 

9

Giáo trình Kế toán ngân hàng

Nguyễn Quang Hưng

Đinh Thị Kim Xuyến, Trần Bích Nga, Nguyễn Thị Thu Hà

 

10

Giáo trình Kế toán doanh nghiệp thương mại và dịch vụ

Vũ Thị Thanh Tâm

Trần Thị Quỳnh Giang, Nguyễn Thị Tô Phượng, Phạm Thị Lụa, Lê Thị Bình

 

11

Kế toán doanh nghiệp

Trần Thị Quỳnh Giang

Mai Thanh Hằng, Phùng Thị Hiền

 

12

Nguyên lý kế toán

Nguyễn Ngọc Toản

Hoàng Thị Huyền

 

13

Thuế và Kế toán thuế

Trần Thị Thắm

Vũ Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Thanh Hương

 

14

Thực hành Kế toán tài chính 1

Nguyễn Thị Tô Phượng

Nguyễn Thị Ngọc Lan, Lê Thị Bình, Nguyễn Thùy Linh, Lưu Thị Hoan

 

15

Thực hành Kế toán tài chính 3

Hoàng Thị Phương Lan

Hoàng Thu Hiền, Nguyễn Thị Tô Phượng, Trần Thị Hồng Vân

 

16

Lý thuyết hạch toán kế toán

Phan Thị Thu Hiền

Trần Thị Ngọc Thúy, Trương Thị Nhung

 

17

Thực hành kế toán tài chính 2

Lê Thị Bình

Nguyễn Thị Tô Phượng, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Lưu Thị Hoan, Nguyễn Thùy Linh

 

18

Kế toán doanh nghiệp xây lắp và thương mại dịch vụ

Ngô Bỉnh Duy

Hoàng Thị Huyền, Nguyễn Ngọc Lan, Lê Thị Bình, Lưu Thị Hoan, Nguyễn Thị Cúc, Trần Thị Hồng Vân

 

19

Kế toán ngân hàng - Kho bạc

Nguyễn Thị Thu Hà

Ngô Bỉnh Duy, Hoàng Thị Hường, Vũ Thị Duyên, Vũ Thị Điệp, Lê Thị Hòa, Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Thị Dung

 

20

Luật kế toán và hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam

Lương Thị Yến

Nguyễn Thị Thọ, Nguyễn Thị Hoàn, Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Thị Nguyệt, Đỗ Thị Thanh Tâm, Đinh Thị Thùy Liên, Chu Thị Thảo

 

21

Kế toán quản trị 1

Nguyễn Quang Hưng

Đinh Thị Kim Xuyến, Phạm Thị Tươi, Nguyễn Ánh Hồng, Ngô Thị Trà, Lê Thị Thúy, Phạm Vũ Ánh Dương

 

22

Kế toán quản trị 2

Đinh Thị Kim Xuyến

Nguyễn Quang Hưng, Ngô Thị Trà, Nguyễn Ánh Hồng, Phạm Thị Tươi, Lê Thị Thúy, Phạm Vũ Ánh Dương

 

23

Hệ thống thông tin kế toán

Hoàng Thị Huyền

Trần Thị Thanh Tâm, Đinh Thị Kim Xuyến, Nguyễn Ngọc Lan, Trần Bích Nga, Vũ Thị Vân Anh, Nguyễn Ánh Hồng

 

24

Nghiệp vụ xuất nhập khẩu

Phạm Thị Lụa

Nguyễn Thanh Huyền, Phạm Thị Tươi

 

25

Tin học ứng dụng kế toán

Nguyễn Thị Thu Hằng

Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Thanh Huyền, Trần Thị Thanh Tâm

 

26

Kiểm toán căn bản

Trần Thị Thanh Thúy

Nguyễn Thị Ngọc Lan, Lê Minh Thành, Nguyễn Thị Hải Vân, Phạm Thị Mỵ

 

27

Kiểm toán báo cáo tài chính

Trần Bích Nga

Vũ Thị Vân Anh, Phạm Thị Thùy Vân, Nguyễn Hoàng Giang, Đặng Thị Mây

 

28

Phân tích báo cáo tài chính

Nguyễn Hồng Anh

Nguyễn Thị Ngọc Lan, Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Thanh Hoài, Cao Thị Thanh Hường

 

29

Thực tập kiểm toán báo cáo tài chính

Lê Minh Thành

Nguyễn Thị Ngọc Lan, Vũ Thị Vân Anh, Phạm Thị Mỵ, Đặng Thị Mây, Nguyễn Hoàng Giang

 

30

Thực tập phân tích báo cáo tài chính

Nguyễn Thị Ngọc Lan

Nguyễn Hồng Anh, Nguyễn Thúy Hằng, Đỗ Thị Tuyết, Nguyễn Thị Thanh Hoài

 

31

Kế toán tài chính 1

Trần Thị Quỳnh Giang

Phùng Thị Hiền, Trương Thị Nhung, Nguyễn Thị Cúc, Mai Thanh Hằng, Trần Thị Ngọc Hà, Ngô Bỉnh Duy, Trần Thị Quyên, Trần Phương Thúy

 

32

Kế toán tài chính 2

Nguyễn Thị Tô Phượng

Lê Thị Bình, Trần Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thùy Linh, Lưu Thị Hoan, Phạm Thị Tươi, Phạm Thu Hương, Trần Thanh Thủy, Nguyễn Thị Sâm

 

33

Kế toán tài chính 3

Hoàng Thị Phương Lan

Nguyễn Ngọc Toản, Phan Thị Thu Hiền, Trần Thị Hồng Vân, Lê Thị Như Quỳnh, Phạm Thị Hồng Thắm, Nguyễn Thị Dung, Lê Thị Oanh, Trần Thị Luận

 

34

Kế toán hành chính sự nghiệp

Nguyễn Thị Thanh Hương

Vũ Thị Thanh Tâm, Hoàng Thu Hiền, Lê Thị Hòa, Nguyễn Thị Hoàn

 

35

Kế toán máy

Nguyễn Thị Hằng

Nguyễn Ngọc Lan, Nguyễn Quang Hưng, Lê Thị Thúy, Tăng Thị Bích Quyên

 

36

Kế toán khách sạn

Nguyễn Thị Thu Hằng

Phạm Thị Lụa, Trần Thị Thanh Tâm,Tăng Thị Bích Quyên, Trần Thu Nga, Lương Thị Nga

 

37

Kế toán nhà hàng

Nguyễn Ngọc Lan

Đinh Thị Kim Xuyến, Nguyễn Ánh Hồng, Ngô Thị Trà, Nguyễn Thị Hằng, Lê Thị Thúy, Phạm Vũ Ánh Dương

 

38

Giáo trình Kế toán quản trị doanh nghiệp

Ngô Thế Chi, Đinh Thị Kim Xuyến

Hoàng Thị Huyền, Nguyễn Đăng Thuận, Nguyễn Ánh Hồng

 

39

Giáo trình Hệ thống thông tin kế toán

Ngô Thế Chi, Hoàng Thị Huyền

 Đinh Thị Kim Xuyến, Nguyễn Đăng Thuận, Nguyễn Ánh Hồng

 

40

Giáo trình kế toán doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ khách sạn

TS. Nguyễn Thị Thu Hằng, TS. Phạm Thị Lụa

NGND, GS, TS Ngô Thế Chi, TS. Hoàng Thu Hiền

 

41

Giáo trình kế toán thuế

TS. Hoàng Thu Hiền, TS. Hoàng Thị Phương Lan

TS. Đinh Thị Kim Xuyến, TS. Nguyễn Thị Thu Hằng

 

42

Giáo trình phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

TS. Nguyễn Hồng Anh, TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan

NGND,GS,TS Ngô Thế Chi, ThS. Phạm Thị Thùy Vân

 

43

Tiếng Anh chuyên ngành kế toán

Lê Minh Thành

Trần Thị Thanh Tâm

 

44

Hành nghề kế toán kiểm toán

Vũ Thị Vân Anh

Trần Bích Nga, Phạm Thị Thùy Vân, Nguyễn Hoàng Giang, Phạm Thị Mỵ, Lê Minh Thành

 

45

Kiểm toán báo cáo tài chính nâng cao

Đặng Thị Mây

Phạm Thị Thùy Vân, Lê Minh Thành, Đỗ Thị Tuyết

 

46

Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế

Vũ Thị Diệp

Lương Thị Yến, Đỗ Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Nguyệt

 

47

Kế toán ngân sách và nghiệp vụ kho bạc

Nguyễn Thị Nguyệt

Lương Thị Yến, Lê Thị Hòa

 

48

Kế toán doanh nghiệp xây lắp và đơn vị chủ đầu tư

Lưu Thị Hoan

Nguyễn Thị Cúc, Phạm Thị Tươi, Nguyễn Thị Dung, Trần Thị Quyên, Trần Phương Thúy

 

49

Kế toán Doanh nghiệp Thương mại Dịch vụ và Kinh doanh Xuất nhập khẩu

Trần Thị Quỳnh Giang

Lê Thị Oanh, Lê Thị Bình, Lê Thị Như Quỳnh, Phạm Thị Hồng Thắm, Trần Thị Ngọc Hà, Trần Thị Luận

 

50

Kế toán doanh nghiệp sản xuất

Nguyễn Thùy Linh

Phùng Thị Hiền, Mai Thanh Hằng, Trương Thị Nhung, Nguyễn Thị Sâm

 

51

Tiểu luận 2: Chuyên ngành kế toán doanh nghiệp

Nguyễn Thị Tô Phượng

Ngô Bỉnh Duy, Hoàng Thị Phương Lan, Lê Thị Bình, Trần Phương Thúy, Trần Thị Ngọc Thúy

 

52

Hợp nhất báo cáo tài chính

Hoàng Thị Phương Lan

Trần Thị Quỳnh Giang, Hoàng Thu Hiền, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Lê Thị Oanh

 

53

Tiểu luận 1: Thu thập số liệu kế toán

Nguyễn Quang Hưng

Nguyễn Thị Thu Hằng, Trần Thị Thanh Tâm

 

54

Kỹ năng làm việc chuyên nghiệp

Đinh Thị Kim Xuyến

Nguyễn Thanh Huyền, Trần Thị Quỳnh Giang, Nguyễn Thu Vân

 

55

Kỹ năng khởi nghiệp

Đinh Thị Kim Xuyến

Trương Thị Nhung, Nguyễn Thị Cúc, Phạm Thị Thùy Vân, Trần Thị Hồng Vân, Nguyễn Ánh Hồng

 

KHOA QUẢN TRỊ VÀ MARKETING

1

Phân tích hoạt động kinh doanh

Mai Thị Lụa

Trần Thị Vân

 

2

Giáo trình Quản trị doanh nghiệp

Trần Mạnh Hùng

Lưu Khánh Cường

 

3

Giáo trình Quản trị sản xuất

Phương Mai Anh

Phạm Trung Hải

 

4

Quản trị Tài chính

Phan Thị Minh Phương

Nguyễn Thị Chi, Lê Thị Huyền, Lưu Huỳnh

 

5

Thực Tập Quản trị tài chính

Phan Thị Minh Phương

Nguyễn Thị Chi, Lê Thị Huyền, Lưu Huỳnh

 

6

Tiểu luận 2

Mai Thị Lụa

Nguyễn Thị Chi, Nguyễn Thu Phương,Nguyễn Thị Thái Thủy

 

7

Quản trị chiến lược

Hoàng Thị Chuyên

Trần Thị Vân, Phạm Thanh Thảo, Lê Thị Ánh, Lê Thị Huyền, Phạm Vũ Tuân

 

8

Thực tập mô phỏng chiến lược

Trần Thị Vân

Hoàng Thị Chuyên, Phạm Thanh Thảo, Lê Thị Ánh, Lê Thị Huyền, Phạm Vũ Tuân, Phạm Hương Thanh

 

9

Quản trị kinh doanh quốc tế

Trần Mạnh Hùng

Nguyễn Thị Thu Hương, Trần Thọ Khải, Nguyễn Viết Bình, Đỗ Thu Trang, Vũ Thị Kim Thanh, Nguyễn Thị Nguyệt Minh, Mai Hoàng Thịnh

 

10

Marketing dịch vụ

Trần Việt Dũng

Trần Thọ Khải, Đoàn Kim Thêu, Vũ Thị Kim Thanh, Nguyễn Thị Minh Hương

 

11

Quản Trị hành chính văn phòng

Nguyễn Văn Hải

Hoàng Thị Chuyên, Lê Thị Ánh, Trần Thị Vân, Trần Thị Hằng

 

12

Thực tập Quản trị nhân lực

Nguyễn Thị Thu

Trần Thị Vân, Trần Thị Kim Phượng

 

13

Quản Trị chất lượng

Vũ Đình Chuẩn

Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Lan Anh, Trần Thị Hằng

 

14

Marketing căn bản

Nguyễn Thị Minh Hương

Đỗ Thị Thu Hương, Phạm Thị Minh Hoa, Nguyễn Thị Nguyệt Minh, Nguyễn Phương Linh, Nguyễn Thị Giang

 

15

Quản trị Marketing

Nguyễn Thị Minh Hương

Nguyễn Thị Trang, Nông Mai Thanh, Đỗ Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Nguyệt Minh

 

16

Quản trị bán hàng

Đoàn Kim Thêu

Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Văn Kỷ, Nguyễn Thị Hạnh, Đan Thu Vân, Trần Sỹ Định, Đỗ Thị Hường

 

17

Giao dịch đàm phán kinh doanh

Trần Thị Thanh Thủy

Lưu Khánh Cường, Nguyễn Thị Trang, Nguyễn Thúy Hải

 

18

Hệ thống thông tin quản lý

Vũ Văn Giang

Lê Thị Ánh, Vũ Huy Giang, Trần Thị Kim Phượng, Nguyễn Văn Hưng, Lưu Huỳnh, Trần Thùy Linh, Phạm Thanh Thảo

 

19

Tin ứng dụng QTKD

Hoàng Hiếu Thảo

Nguyễn Thị Thanh Hoa, Mai Hoàng Thịnh, Nguyễn Văn Kỷ, Đỗ Thị Hường

 

20

Quản trị học

Trần Mạnh Hùng

Nguyễn Tiến Mạnh, Nguyễn Văn Kỷ, Đặng Thị Thu Phương, Nguyễn Thị Lan Anh, Phạm Hương Thanh

 

21

Phân tích hoạt động kinh doanh

Nguyễn Thị Chi

Mai Thị Lụa, Đặng Thị Thu Phương

 

22

Quản trị sản xuất

Phạm Trung Hải

Nguyễn Văn Hưng, Phan Thị Minh Phương, Vũ Huy Giang, Vũ Đại Đồng

 

23

Quản trị dự án

Nguyễn Tiến Mạnh

Phạm Trung Hải, Nguyễn Thị Lan Anh, Vũ Đại Đồng, Lưu Huỳnh, Vũ Văn Giang

 

24

Quản trị nhân lực

Nguyễn Thị Thu

Trần Thị Vân, Trần Thị Kim Phượng

 

25

Thực tập Quản trị sản xuất

Phạm Trung Hải

Nguyễn Văn Hưng, Phan Thị Minh Phương, Vũ Huy Giang

 

26

Marketing thương mại

Đỗ Thị Thu Hương

Nguyễn Thị Minh Hương, Nguyễn Thị Nguyệt Minh, Nguyễn Thị Phượng, Lưu Khánh Cường

 

27

Lập và quản lý dự án đầu tư

Nguyễn Tiến Mạnh

Phạm Trung Hải, Nguyễn Thị Lan Anh, Vũ Văn Giang, Vũ Đại Đồng

 

28

Quản trị rủi ro

Nguyễn Văn Hưng

Nguyễn Tiến Mạnh, Phạm Trung Hải

 

29

Nghiên cứu Marketing

Đoàn Kim Thêu

Nguyễn Thị Minh Hương, Lưu Khánh Cường, Trần Việt Dũng, Nguyễn Thị Nguyệt Minh

 

30

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Lưu Khánh Cường

Nguyễn Thị Chi, Đoàn Kim Thêu, Phạm Trung Hải, Nguyễn Thị Minh Hương

 

31

Hệ thống thông tin quản lý

Vũ Văn Giang

Vũ Huy Giang, Lê Thị Ánh, Nguyễn Văn Hưng, Trần Thùy Linh, Phạm Thanh Thảo

 

32

Quản trị đổi mới sáng tạo

Phạm Trung Hải

Bùi Thị Xuân, Nguyễn Tiến Mạnh

 

33

Xây dựng và phát triển thương hiệu

Trần Thị Vân

Trần Thị Kim Phượng, Vũ Văn Giang

 

34

Thực tập quản trị bán hàng

Nguyễn Thị Hạnh

Đỗ Thị Hường, Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Thị Hương

 

35

Lập kế hoạch khởi nghiệp

ThS. Hoàng Thị Chuyên

ThS. Trần Thị Vân, ThS. Lê Thị Ánh

 

KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG VÀ BẢO HIỂM

1

Tài chính doanh nghiệp

Trần Đức Cân

Nguyễn Mạnh Hùng, Đường Thị Thanh Hải

 

2

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Đặng Hương Giang

 

 

3

Giáo trình Hướng dẫn thực hành Tài chính doanh nghiệp

Phùng Thị Lan Hương

Đường Thị Thanh Hải, Vũ Thành Long

 

4

Giáo trình Tài chính công

Trần Đức Cân

Phạm Thị Phương Thảo, Phạm Thị Diệu Phúc

 

5

Giáo trình Tài chính quốc tế

Đặng Hương Giang

Phạm Thị Diệu Phúc, Nguyễn Thành Trung

 

6

Giáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp

Vũ Thị Thục Oanh

Trần Thanh Phúc

 

7

Ngân hàng trung ương

Đặng Hương Giang

Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị Tình, Nguyễn Thị Quỳnh Trang

 

8

Tài chính doanh nghiệp 2

Phùng Thị Lan Hương

Đường Thị Thanh Hải, Vũ Thành Long, Vũ Thị Anh

 

9

Thanh toán quốc tế

Đặng Hương Giang

Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị Tình, Nguyễn Thị Quỳnh Trang

 

10

Quản trị ngân hàng thương mại

Phạm Thị Phương Thảo

Đỗ Mỹ Dung, Đỗ Thị Thu Quỳnh, Phạm Thị Thu Hà

 

11

Thị trường chứng khoán

Lê Hải Hà

Nguyễn Thị Bích Ngọc, Ngô Thanh Loan, Trần Thị Ngọc Anh

 

12

Định giá tài sản

Đường Thị Thanh Hải

Trương Ngọc Chân, Đỗ Thị Kim Thu, Phùng Thị Lan Hương, Trần Thị Thanh Hương

 

13

Kế toán ngân hàng

Đỗ Thị Kim Thu

Phạm Thị Diệu Phúc, Trần Thanh Phúc, Hoàng Thúy Phương

 

14

Tín dụng ngân hàng

Đỗ Thị Thu Quỳnh

Phạm Thị Phương Thảo, Đỗ Thị Kim Thu, Đỗ Mỹ Dung

 

15

Marketing ngân hàng

Mai Tuấn Anh

Trần Thị Ngọc Anh, Trần Thanh Phúc

 

16

Quản trị rủi ro tài chính

Mai Tuấn Anh

Đoàn Thị Nguyệt, Nguyễn Hồng Yến

 

17

Đầu tư tài chính

Trần Đức Cân

Đường Thị Thanh Hải, Vũ Thành Long, Phùng Thị Lan Hương, Lê Mạnh Thắng

 

18

Thẩm định tín dụng

Phùng Thị Lan Hương

Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Thị Thục Oanh, Phạm Thị Ngọc Mai

 

19

Bảo hiểm

Mai Tuấn Anh

Trần Thị Ngọc Anh, Trần Thanh Phúc

 

20

Thực hành tài chính doanh nghiệp 2

Phùng Thị Lan Hương

Đường Thị Thanh Hải, Vũ Thành Long, Nguyễn Thị Kim Thoa

 

21

Thực tập thuế

Vũ Thị Thục Oanh

Phùng Thị Lan Hương, Lê Nguyễn Diệu Anh, Đặng Thu Trang

 

22

Thị trường công cụ phái sinh

Đặng Hương Giang

Phùng Thị Lan Hương, Nguyễn Thành Trung

 

23

Giáo trình Tài chính doanh nghiệp

Phùng Thị Lan Hương

Vũ Thành Long, Đường Thị Thanh Hải

 

24

Giáo trình Thuế

Phùng Thị Lan Hương

Vũ Thị Thục Oanh, Lê Nguyễn Diệu Anh, Đặng Thu Trang

 

25

Tài chính tiền tệ

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Phạm Đức Tài, Ngô Thanh Loan, Trương Ngọc Chân, Đoàn Phương Ngân

 

26

Giáo trình Ngân hàng thương mại

Đặng Hương Giang

Nguyễn Thị Mai, Đỗ Thị Thu Quỳnh

 

27

Thực tập thanh toán quốc tế

Đặng Hương Giang

Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị Tình

 

28

Tiểu luận 1: Tài chính tiền tệ

Đặng Hương Giang

Nguyễn Ngọc Hải, Phạm Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trương Ngọc Chân

 

29

Giáo trình phân tích tài chính doanh nghiệp

Vũ Thị Thục Oanh

Phùng Thị Lan Hương, Vũ Thanh Hương, Vũ Thị Anh

 

30

Giáo trình Thanh toán quốc tế

Đặng Hương Giang

Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị Tình, Nguyễn Hồng Yến

 

31

Tin ứng dụng ngành tài chính ngân hàng

TS Phùng Thị Lan Hương

Th.S Phạm Đức Tài, Th.S Trương Ngọc Chân

 

32

Tài trợ thương mại quốc tế

TS.Đặng Hương Giang

Th.S Phạm Thị Phương Thảo, Th.S Đoàn Phương Ngân

 

33

Thực hành Ngân hàng thương mại

TS Đặng Hương Giang

Th.S Phạm Thị Phương Thảo, Th.S Đỗ Thị Thu Quỳnh

 

34

Tiếng Anh chuyên ngành TCNH

TS Lê Nguyễn Diệu Anh

Th.S Trương Ngọc Chân, Th.S Vũ Thanh Hương, Th.S Ngô Thanh Loan

 

35

Bảo hiểm thương mại

ThS.Trần Thanh Phúc

Th.S Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Th.S Trần Thị Ngọc Anh

 

KHOA THƯƠNG MẠI

1

Giáo trình Lịch sử các học thuyết kinh tế

Nguyễn Thị Phượng

Nguyễn Thị Hoài, Nguyễn Thị Chi

 

2

Quản trị chuỗi cung ứng

Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Thị Hoài, Nguyễn Phương Linh

 

3

Thương mại điện tử

Mai Hoàng Thịnh

Nguyễn Thị Thanh Hoa, Hoàng Hiếu Thảo, Nông Mai Thanh, Đỗ Thị Hường

 

4

Văn hóa kinh doanh

Trần Thọ Khải

Lưu Khánh Cường, Mai Hoàng Thịnh, Vũ Ngọc Tuấn, Nguyễn Văn Kỷ, Đỗ Thu Trang, Nguyễn Thị Hương

 

5

Kinh tế thương mại

Trần Đăng Quân

Lưu Khánh Cường, Trần Mạnh Hùng

 

6

Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu

Trần Ngọc Tú

Nguyễn Thị Chi, Trần Thọ Khải, Nguyễn Thị Huyền,

 

7

Quản lý quan hệ khách hàng

Vũ Thị Kim Thanh

Nguyễn Phương Linh, Nguyễn Viết Bình, Trần Ngọc Tú

 

8

Phân tích hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại

Mai Thị Lụa

Nguyễn Thị Chi, Đặng Thị Thu Phương

 

9

Thực tập Phân tích HĐKD trong DNTM

Nguyễn Thị Chi

Mai Thị Lụa, Đặng Thị Thu Phương

 

10

Quản trị tài chính trong doanh nghiệp thương mại

Phan Thị Minh Phương

Nguyễn Thị Chi, Lê Thị Huyền

 

11

Kỹ thuật dự báo thị trường

Nguyễn Thị Chi

Nguyễn Thị Phượng, Lưu Khánh Cường

 

12

Luật Thương mại

Nguyễn Thị Phượng

Nguyễn Thị Chi, Lưu Khánh Cường

 

13

Logistics

Nguyễn Thị Huyền

Trần Đăng Quân, Trần Thị Thanh Thủy, Trần Ngọc Tú, Nguyễn Thị Trang

 

14

Tiểu luận 2: Xây dựng kế hoạch kinh doanh

Hoàng Thị Chuyên

Trần Thị Vân, Lê Thị Ánh

 

15

Quản trị Logistics

Trần Thị Thanh Thủy

Lưu Khánh Cường, Nguyễn Thị Huyền, Vũ Văn Giang

 

16

Nghiệp vụ giao nhận và vận tải quốc tế

Trần Thị Hằng

Bùi Thị Xuân, Đặng Thị Thu Phương

 

17

Cơ sở hạ tầng Logistics

Vũ Văn Giang

Lê Thị Ánh, Trần Thị Thanh Thủy

 

18

Thực tập quản trị tài chính trong doanh nghiệp thương mại

Phan Thị Minh Phương

Nguyễn Thị Chi, Trần Thị Hằng

 

19

Kỹ năng và nghiệp vụ bán hàng

Nguyễn Thị Phượng

Đoàn Kim Thêu, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Hương

 

20

Thực tập nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu

Trần Ngọc Tú

Nguyễn Thị Chi, Nguyễn Thị Huyền

 

21

Kỹ thuật soạn thảo hợp đồng ngoại thương

Trần Ngọc Tú

Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Thị Huyền

 

22

Tiểu luận 1: Nghiên cứu và dự báo thị trường

Nguyễn Thị Hoài

Lưu Khánh Cường, Nguyễn Thị Chi

 

23

Tin ứng dụng ngành kinh doanh thương mại

Mai Hoàng Thịnh

Nguyễn Thị Thanh Hoa, Nguyễn Thị Thu Hương

 

24

Thực tập quản lý quan hệ khách hàng

Vũ Thị Kim Thanh

Nguyễn Phương Linh, Nguyễn Viết Bình, Đan Thu Vân

 

KHOA DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN

1

Luật kinh tế

Phạm Thị Ngoan

Nguyễn Thụy Phương

 

2

Giáo trình Kinh tế vĩ mô

Lê Kim Anh

Nguyễn Hương Liên

 

3

Giáo trình Kinh tế quốc tế

Đỗ Thu Trang

Đỗ Thị Phượng

 

4

Hệ thống câu hỏi và bài tập Kinh tế vĩ mô

Phương Mai Anh

Lê Kim Anh, Lê Thị Vân Anh, Nguyễn Hương Liên

 

5

Hệ thống câu hỏi và bài tập Kinh tế vi mô

Phạm Thị Thu Hà

Trần Ngọc Tú, Phạm Quang Khánh, Phạm Xuân Phú

 

6

Tài liệu học tập Luật kinh tế

Phạm Thị Ngoan

Nguyễn Thụy Phương, Phạm Xuân Phú, Trần Thị Thu Huyền

 

7

Soạn thảo văn bản

Phạm Thị Ngoan

Nguyễn Thụy Phương, Nguyễn Thị Thu Hằng, Dương Thanh Tùng, Trần Thị Thu Huyền, Phạm Thị Thanh Tân

 

8

Hệ thống câu hỏi và bài tập kinh tế lượng

Đỗ Thị Phượng

Nguyễn Thị Thanh Hoa

 

9

Hệ thống bài tập nguyên lý thống kê và thống kê kinh doanh

Trần Tuấn Anh

Hà Thị Thu Thủy

 

10

Hệ thống câu hỏi Luật kinh tế

Dương Thanh Tùng

Phạm Thị Ngoan, Nguyễn Thụy Phương

 

11

Hệ thống câu hỏi và bài tập Nguyên lý thống kê

Trần Mạnh Tiến

Nguyễn Thị Dung, Phạm Thanh Bình

 

12

Marketing du lịch và khách sạn

Lê Kim Anh

Trần Tuệ An

 

13

Kinh tế du lịch

Phương Mai Anh

Phạm Thị Thùy Linh

 

14

Quản trị tài chính trong du lịch và khách sạn

Phạm Thị Thu Hà

Phạm Quang Khánh

 

15

Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

Nguyễn Thị Thanh Hoa

Phạm Thị Ngoan

 

16

Quản trị nghiệp vụ lễ tân khách sạn

Trần Tố My

Nguyễn Thị Dung

 

17

Quản trị kinh doanh khách sạn

Nguyễn Hương Liên

Phạm Xuân Phú

 

18

Thống kê du lịch

Trần Tuấn Anh

Trần Mạnh Tiến

 

19

Luật du lịch

Dương Thanh Tùng

Nguyễn Thụy Phương

 

20

Địa lý du lịch

Hà Thị Thu Thủy

Nguyễn Thụy Phương, Dương Thanh Tùng

 

21

Quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp du lịch và khách sạn

Hà Thị Thu Thủy

Trần Tuấn  Anh

 

22

Quản trị kinh doanh lữ hành

Lê Kim Anh

Trần Tuệ An

 

23

Thương mại điện tử

Phạm Thanh Bình

 

 

24

Cơ sở Văn hóa Việt Nam

Nguyễn Thụy Phương

 

 

KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

1

An toàn môi trường ngành thực phẩm

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

 

 

2

Giáo trình Hóa sinh thực phẩm

Nguyễn Thị Mai Hương

Nguyễn Thị Hiền

 

3

Giáo trình Công nghệ bảo quản và chế biến rau quả

Vũ Phương Lan

Nguyễn Minh Nguyệt

 

4

Giáo trình hóa học thực phẩm

Vũ Thị Ngọc Bích

 

 

5

Giáo trình Công nghệ chế biến thực phẩm

Phan Thanh Hương

Hồ Tuấn Anh

 

6

Giáo trình Công nghệ chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa

Nguyễn Thị Hiền

 

 

7

Giáo trình Công nghệ chế biến thuỷ sản

Trần Thị Thúy Quỳnh

 

 

8

Giáo trình Công nghệ chế biến lương thực

Vũ Thị Ngọc Bích

Phạm Thị Thu Hoài

 

9

Công nghệ sản xuất rượu và lên men axit hữu cơ

Vũ Thị Ngọc Bích

Nguyễn Thị Hiền

 

10

Vi sinh vật thực phẩm

Hồ Tuấn Anh

Nguyễn Thị Hiền, Vũ Thị Thu Hà

 

11

Quản lý chất lượng thực phẩm

Nguyễn Thị Mai Hương

Lê Minh Châu

 

12

Kỹ thuật nhiệt

Phạm Thị Thu Hoài

Đỗ Thị Minh Hạnh

 

13

Kỹ thuật thực phẩm 1

Mai Thị Vân Anh

Nguyễn Thị Chà, Phạm Thị Thu, Phạm Thị Thu Hoài

 

14

Cơ sở thiết kế nhà máy thực phẩm

Hồ Tuấn Anh

Trần Thị Thúy Quỳnh

 

15

Thông gió

Phạm Thị Thu Hoài

Đỗ Thị Minh Hạnh

 

16

Phân tích thực phẩm

Nguyễn Thị Mai Hương

Lê Minh Châu

 

17

Kỹ thuật thực phẩm 2

Mai Thị Vân Anh

Nguyễn Thị Chà, Phạm Thị Thu

 

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1

Lập trình Windows

Vũ Thị Thu Huyền

 

 

2

Đồ họa máy tính

Cao Ngọc Ánh

 

 

3

Giáo trình SQL Server

Vũ Thị Thu Huyền

Nguyễn Hoàng Chiến, Trần Hồng Việt

 

4

Giáo trình Trí tuệ nhân tạo

Phùng Thị Thu Hiền

Trần Thị Lan Anh

 

5

Công nghệ Java

Vũ Văn Đốc

Lương Thị Thảo Hiếu, Lê Thanh Của

 

6

Cơ sở dữ liệu

Lê Thị Kiều Oanh

Đào Thị Phương Anh

 

7

Thực tập lập trình mạng

Lương Thị Thảo Hiếu

Vũ Văn Đốc

 

8

Kỹ thuật đồ họa máy tính

Doãn Thị Thúy Hiền

Cao Ngọc Ánh

 

9

Kiến trúc máy tính

Nguyễn Thu Hiền

Trần Thanh Đại

 

10

Tin cơ sở

Phùng Thị Thu Hiền

Bùi Văn Tân

 

11

Thực tập lập trình cơ bản

Phùng Thị Thu Hiền

Bùi Văn Tân

 

12

Tin văn phòng

Vũ Thu Uyên

Vũ Mỹ Hạnh

 

13

Mạng máy tính

Trần Quốc Hoàn

Đường Tuấn Hải

 

14

Đồ án 2

Nguyễn Hoàng Chiến

Đường Tuấn Hải

 

15

Kỹ thuật mô phỏng

Nguyễn Hoàng Chiến

Trần Quốc Hoàn

 

16

Thực tập ứng dụng dữ liệu Web

Cao Ngọc Ánh

Điền Thị Hồng Hà, Phạm Minh Thái

 

17

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Phùng Thị Thu Hiền

Vũ Thu Uyên

 

18

Lập trình hướng đối tượng với C++

Trần Thị Hương

Lê Thị Thu Hiền

 

19

Bài tập lập trình hướng đối tượng với C++

Trần Thị Hương

Lê Thị Thu Hiền

 

20

Phân tích và thiết kế các hệ thống thông tin

Lê Thị Kiều Oanh

Vũ Mỹ Hạnh, Trần Bích Thảo

 

21

Toán rời rạc

Mai Mạnh Trừng

Bùi Văn Tân, Đào Thị Phương Anh

 

22

Nhập môn tin học

Nguyễn Hoàng Chiến

Mai Mạnh Trừng, Lê Thị Kiều Oanh, Trần Thị Lan Anh

 

23

Lập trình.Net

Mai Mạnh Trừng

Bùi Văn Tân, Phạm Thị Thùy

 

24

Lập trình di động

Lương Thị Thảo Hiếu

Vũ Văn Đốc

 

25

Linux và phần mềm nguồn mở

Trần Hồng Việt

Nguyễn Thu Hiền, Phạm Minh Thái

 

26

Hệ điều hành

Đường Tuấn Hải

Nguyễn Thu Hiền

 

27

Thực tập lập trình và phát triển ứng dụng di động

Vũ Văn Đốc

Lương Thị Thảo Hiếu

 

28

Thiết kế và phát triển ứng dụng dữ liệu web

Cao Ngọc Ánh

Trần Hồng Việt, Điền Thị Hồng Hà, Doãn Thị Thúy Hiền

 

29

Thực tập Lập trình .NET

Bùi Văn Tân

Mai Mạnh Trừng, Hoàng Thị Minh Châu

 

30

Khai phá dữ liệu

Trần Thanh Đại

Hoàng Thị Minh Châu, Vũ Mỹ Hạnh

 

31

Thực tập quản trị mạng

Đường Tuấn Hải

Trần Quốc Hoàn

 

32

Phân tích và thiết kế mạng

Trần Hồng Việt

Trần Quốc Hoàn, Cao Ngọc Ánh

 

33

Tin học văn phòng MOS

Trần Thị Lan Anh

Mai Mạnh Trừng, Lê Thị Thu Hiền

 

34

Quản lý dự án công nghệ thông tin

Lê Minh Thành

Vũ Mỹ Hạnh

 

35

Giáo trình Khai phá dữ liệu

Trần Mạnh Tuấn, Hoàng Thị Minh Châu

Trần Thanh Đại, Vũ Mỹ Hạnh, Vũ Anh Tuấn

 

36

Công nghệ phần mềm

Trần Thị Hương

Mai Mạnh Trừng, Trần Minh Đức

 

37

Đồ án 1: Giải pháp xây dựng phần mềm

Bùi Văn Tân

Trần Thị Hương, Trần Bích Thảo

 

38

Kỹ năng mềm ngành công nghệ thông tin

Nguyễn Hoàng Chiến

Cao Ngọc Ánh

 

KHOA CƠ KHÍ

1

Hình họa - Vẽ kỹ thuật

Trần Ngọc Hải

 

 

2

Cắt kim loại

Nguyễn Ích Thông

Nguyễn Tiến Dũng

 

3

Dung sai kỹ thuật đo

Phạm Vũ Dũng

 

 

4

Giáo trình Sức bền vật liệu

Nguyễn Tiến Dũng

 

 

5

Giáo trình Công nghệ kim loại

Trần Ngọc Hải

Nguyễn Văn Trúc

 

6

Giáo trình Vật liệu cơ khí

Phạm Vũ Dũng

 

 

7

Giáo trình Cơ học kỹ thuật - Tập 1

Nguyễn Đức Toàn

Nguyễn Hữu Quang, Bùi Văn Biên

 

8

Công nghệ chế tạo máy

Dương Hải Nam

Trương Minh Đức

 

9

Công nghệ CAD/CAM/CNC

Nguyễn Hữu Quang

Trịnh Thị Mai, Nguyễn Thị Hương

 

10

Điều khiển tự động

Trịnh Kiều Tuấn

Phạm Trung Thiên, Nguyễn Văn Mùi

 

11

Cơ sở vẽ và thiết kế trên máy tính

Chu Việt Cường

Hoàng Anh Tuấn, Trịnh Thị Mai

 

12

Thực tập kỹ thuật hàn

Nguyễn Thành Huân

Đỗ Anh Tuấn, Trần Trọng Thể, Trần Văn Mạnh

 

13

Thực tập kỹ thuật CNC

Đỗ Anh Tuấn

Trịnh Thị Mai, Nguyễn Thị Hương

 

14

Thực tập bảo trì bảo dưỡng công nghiệp

Vũ Hoài Anh

Trần Ngọc Hải

 

15

Công nghệ kim loại

Nguyễn Văn Trúc

Vũ Đức Quang

 

16

Vẽ kỹ thuật ngành may

Trần Vũ Lâm

Bùi Ánh Hưng

 

17

Đồ gá

Nguyễn Hữu Quang

Lê Như Trang

 

18

Nguyên lý chi tiết máy

Vũ Đức Quang

Nguyễn Văn Trúc, Dương Hải Nam

 

19

Tay máy công nghiệp

Hoàng Anh Tuấn

Nguyễn Mạnh Hà

 

20

Cơ sở lý thuyết hàn

Lê Như Trang

Nguyễn Thành Huân, Lê Văn Tiến

 

21

Đồ án 2 – Công nghệ chế tạo máy

Nguyễn Văn Trúc

Trương Minh Đức

 

22

Cắt kim loại

Đặng Văn Hòa

Nguyễn Thọ Sơn

 

23

Thực tập máy công cụ nâng cao

Đỗ Anh Tuấn

Trần Văn Mạnh, Trịnh Thị Mai

 

24

Vật liệu cơ khí

Phạm Vũ Dũng

Lê Văn Tiến

 

25

Sức bền vật liệu

Trịnh Kiều Tuấn

Dương Hải Nam

 

26

Cơ lý thuyết

Nguyễn Anh Tuấn

Chu Việt Cường

 

27

Thực tập thiết kế cơ khí

Trịnh Thị Mai

Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thị Hương

 

28

Nhập môn cơ điện tử

Nguyễn Văn Mùi

Phạm Trung Thiên

 

29

Thiết kế khuôn ép nhựa

Trương Minh Đức

Nguyễn Thị Hương

 

30

Thực tập kỹ thuật nguội

Trần Vũ Lâm

Trần Văn Mạnh

 

31

Hình họa - Vẽ kỹ thuật

Đặng Văn Hòa

Vũ Hoài Anh, Trương Minh Đức

 

32

Vẽ kỹ thuật

Vũ Hoài Anh

Đặng Văn Hòa, Lê Văn Tiến

 

33

Thực tập máy công cụ cơ bản

Đỗ Anh Tuấn

Trần Văn Mạnh

 

34

Công nghệ tạo mẫu nhanh

Nguyễn Tuấn Hưng

Vũ Đức Quang, Nguyễn Thành Huân

 

35

Chế tạo phôi

Vũ Đức Quang

Dương Hải Nam

 

36

Thực tập kỹ thuật cơ khí

Trần Văn Mạnh

Nguyễn Thành Huân, Đỗ Anh Tuấn

 

37

Hệ thống điều khiển khí nén thủy lực

Nguyễn Văn Mùi

Nguyễn Ngọc Sang

 

38

Robotics

Hoàng Anh Tuấn

Nguyễn Mạnh Hà

 

39

Cơ sở thiết kế hệ thống cơ điện tử

Phạm Trung Thiên

Nguyễn Hữu Quang, Nguyễn Tiến Dũng

 

40

FMS và CIM

Nguyễn Mạnh Hà

Nguyễn Văn Mùi

 

41

Đồ án 1 – Chi tiết máy

Nguyễn Anh Tuấn

Trịnh Thị Mai, Nguyễn Ngọc Sang

 

42

Máy cắt kim loại

Nguyễn Thọ Sơn

Nguyễn Văn Mùi

 

43

Cơ kỹ thuật - Vẽ kỹ thuật

Trịnh Kiều Tuấn

Đặng Văn Hòa

 

44

Giáo trình Thiết kế sản phẩm cơ khí

Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Hữu Quang

Nguyễn Xuân Chung

 

45

Thực tập kỹ thuật CNC nâng cao

Nguyễn Tiến Dũng

Trịnh Kiều Tuấn, Nguyễn Thị Hương

 

46

Thực hành kỹ thuật thiết kế cơ khí nâng cao

Nguyễn Tuấn Hưng

Trịnh Kiều Tuấn, Phan Trọng Đức

 

47

Kỹ thuật CAD/CAM/CAE-CNC trong thiết kế máy

Nguyễn Thị Hương

Trịnh Thị Mai, Nguyễn Anh Tuấn

 

48

Công nghệ chế tạo máy (CĐT)

Trương Minh Đức

Nguyễn Văn Mùi, Đặng Văn Hòa

 

49

Kỹ thuật thiết kế ngược

Nguyễn Thành Huân

Trương Minh Đức, Nguyễn Tuấn Hưng

 

50

Truyền động thủy lực và khí nén

Nguyễn Văn Mùi

Nguyễn Ngọc Sang,

 

51

 Đồ án 2: Thiết kế hệ thống cơ điện tử

Hoàng Anh Tuấn

Nguyễn Thị Khánh Huyền, Nguyễn Văn Mùi

 

52

Thực hành hệ thống quản lý MPS

Phạm Trung Thiên

Vũ Công Thành, Nguyễn Hữu Quang, Nguyễn Tiến Dũng

 

53

Tối ưu hóa và ứng dụng trong điều khiển

Nguyễn Mạnh Hà

Vũ Công Thành,

 

54

Kỹ thuật AI

Phạm Trung Thiên

Nguyễn Thị Khánh Huyền,

 

55

Vật liệu học

Phạm Văn Liệu

Phạm Vũ Dũng, Lê Văn Tiến

 

56

Cơ kỹ thuật

Nguyễn Hữu Quang

Trịnh Kiều Tuấn, Đặng Văn Hòa

 

57

Nhập môn ngành công nghệ kỹ thuật ô tô

Phạm Văn Liệu

Nguyễn Ngọc Sang

 

58

Kết cấu ô tô

Trần Văn Hoàng

Trần Trọng Thể

 

59

Động cơ đốt trong

Trần Trọng Thể

Trần Văn Hoàng

 

60

Lý thuyết ô tô

Nguyễn Ngọc Sang

Phạm Văn Liệu

 

61

Thực hành kỹ thuật nguội, hàn

Bùi Ánh Hưng

Nguyễn Tiến Dũng

 

62

Hệ thống điện - Điện tử ô tô cơ bản

Vũ Thị Phượng

Bùi Ánh Hưng, Vũ Đức Quang

 

63

Kỹ năng nghề nghiệp - Cơ điện tử

Nguyễn Hữu Quang

Phạm Trung Thiên

 

64

Kỹ năng nghề nghiệp - Cơ khí

Trịnh Kiều Tuấn

Nguyễn Văn Mùi

 

KHOA DỆT MAY VÀ THỜI TRANG

1

Thiết bị may công nghiệp

Tạ Thị Ngọc Dung

 

 

2

Công nghệ và thiết bị in hoa, xử lý hoàn tất vật liệu dệt

Đào Anh Tuấn

 

 

3

Công nghệ và thiết bị dệt vải dệt kim 

Nguyễn Thị Thảo

Lê Xuân Thắng

 

4

Công nghệ và thiết bị làm sạch hóa học vật liệu Dệt

Nguyễn Thị Thu Lan

Nguyễn Thị Thùy

 

5

An toàn công nghiệp và môi trường

Nguyễn Gia Phong

Đặng Thị Kim Hoa

 

6

Công nghệ sản xuất sản phẩm may trong công nghiệp

Trần Thị Thu Hà

Đặng Thị Lý

 

7

Thiết kế trang phục 1: Cơ sở thiết kế trang phục

Đỗ Thị Lan

Nguyễn Thị Lan Anh

 

8

Thiết kế trang phục 2: Thiết kế quần âu, áo sơ mi nam và nữ

Nguyễn Thị Lan Anh

Đỗ Thị Lan

 

9

Thiết kế trang phục 3: Thiết kế áo jacket nam, nữ và áo veston nam

Bùi Thanh Hương

Nguyễn Quốc Toản

 

10

Thiết kế trang phục 4: Thiết kế mẫu trong may công nghiệp

Nguyễn Quốc Toản

Bùi Thanh Hương

 

11

Tin ứng dụng chuyên ngành công nghệ may

Bùi Quang Lập

Nguyễn Quốc Toản

 

12

Công nghệ may 1: Công nghệ may áo sơ mi nam, nữ

Trần Thanh Hải

Bùi Thị Thu Hiền

 

13

Công nghệ may 2: Công nghệ may quần âu nam, nữ

Bùi Thị Thu Hiền

Trần Thanh Hải

 

14

Mỹ thuật trang phục

Lê Thị Tâm Thanh

Trần Nguyên Lân

 

15

Công nghệ và thiết bị nhuộm

Đào Anh Tuấn

Nguyễn Thị Thùy

 

16

Quản lý chất lượng trong may công nghiệp

Nguyễn Thị Thu Thủy

Bùi Thị Thu Hiền

 

17

Công nghệ may 3: Công nghệ may áo jacket nam, nữ và áo veston nam

Đặng Thị Lý

Trần Thị Thu Hà

 

18

Công nghệ may 4: Xây dựng tài liệu kỹ thuật mã hàng

Đỗ Thị Tuyết Lan

Đặng Thị Lý

 

19

Thực tập 1: Thực tập cắt may áo sơ mi nam, nữ

Trần Thanh Hải

Bùi Thị Thu Hiền

 

20

Thực tập 2: Thực tập cắt may quần âu nam, nữ

Bùi Thị Thu Hiền

Trần Thanh Hải

 

21

Thực tập 3: Thực tập cắt may áo Jacket nam, nữ

Đặng Thị Lý

Trần Thị Thu Hà

 

22

Thực tập 4: Thực tập cắt may áo veston nam

Nguyễn Quốc Toản

Bùi Thanh Hương

 

23

Thiết kế thời trang

Vũ Dương Quang

Phương Công Huấn

 

24

Vật liệu may

Đào Anh Tuấn

Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Thị Thu Lan

 

KHOA ĐIỆN

1

Giáo trình Kỹ thuật đo lường

Đinh Thị Hằng

Phạm Ngọc Khánh, Vũ Duy Hưng, Đỗ Quang Hiệp

 

2

Giáo trình Điều khiển logic khả trình PLC 1

Trần Ngọc Sơn

Nguyễn Đức Điển, Phạm Ngọc Sâm

 

3

Giáo trình Thiết kế - Lập trình điều khiển  Robot

Võ Thu Hà

Trần Ngọc Sơn

 

4

Kỹ thuật robot

Võ Thu Hà

Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Minh Đông

 

5

Mạch điện

Vũ Duy Hưng

Nguyễn Hải Bình, Roãn Văn Hóa

 

6

Kỹ thuật cảm biến

Đinh Thị Hằng

Phạm Văn Minh, Roãn Văn Hóa

 

7

Mô hình hóa và mô phỏng hệ thống điều khiển

Võ Thu Hà

Nguyễn Thị Thành, Phạm Văn Huy

 

8

Điện tử công suất và ứng dụng

Võ Thu Hà

Nguyễn Thị Thành, Nguyễn Cao Cường

 

9

Điều khiển logic khả trình PLC

Trần Ngọc Sơn

Nguyễn Đức Điển, Phạm Văn Huy, Hà Huy Giáp

 

10

Hệ thống điều khiển Điện - khí nén và thủy lực

Phạm Văn Huy

Nguyễn Đức Dương 89, Nguyễn Cao Cường

 

11

Thực hành Truyền Động Điện

Nguyễn Đức Dương 86

Trần Ngọc Sơn, Hà Huy Giáp, Nguyễn Đức Điển, Phạm Văn Huy

 

12

Điều khiển truyền động điện

Nguyễn Đức Dương 86

Võ Thu Hà, Trần Ngọc Sơn

 

13

Hệ thống điều khiển số

Nguyễn Hải Bình

Hoàng Đình Cơ, Nguyễn Minh Đông

 

14

Điều khiển mờ và mạng nơron

Nguyễn Đức Điển

Hoàng Đình Cơ

 

15

Thực hành Điện tử công suất và ứng dụng

Nguyễn Cao Cường

Võ Thu Hà, Nguyễn Thị Thành, Nguyễn Đức Điển, Mai Văn Duy

 

16

Vi điều khiển ứng dụng trong đo lường và điều khiển

Hà Huy Giáp

Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Đức Điển, Mai Văn Duy

 

17

Hệ thống cung cấp điện

Vũ Duy Hưng

Nguyễn Thùy Dung

 

18

Vẽ thiết kế điện

Nguyễn Thùy Dung

Đinh Thị Hằng, Trần Quốc Đạt

 

19

Thực hành Máy điện

Lê Văn Ánh

Vũ Duy Hưng, Trần Quốc Đạt, Vũ Viết Thông

 

20

Truyền động điện

Vũ Duy Hưng

Nguyễn Hải Bình, Trần Đức Chuyển, Hà Huy Giáp

 

21

Trang bị điện 1

Trần Đông

Lê Văn Ánh, Phạm Ngọc Sâm, Vũ Thị Tố Linh, Đinh Thị Hằng

 

22

Kỹ thuật vật liệu-khí cụ điện

Lê Văn Ánh

Trần Đông, Phạm Ngọc Sâm, Đinh Thọ Long, Lê Thị Hoàn

 

23

Lý thuyết điều khiển tự động

Nguyễn Hải Bình

Trần Quốc Đạt, Phạm Văn Minh, Hà Huy Giáp

 

24

Kỹ thuật lập trình và giao tiếp

Võ Thu Hà

Đinh Thị Hằng, Nguyễn Hải Bình

 

25

Thực hành Kỹ thuật Robot

Nguyễn Đức Điển

Nguyễn Minh Đông, Võ Thu Hà, Trần Ngọc Sơn

 

26

Thực hành Điều khiển logic khả trình PLC

Trần Ngọc Sơn

Nguyễn Đức Điển, Hà Huy Giáp, Phạm Văn Huy, Nguyễn Minh Đông

 

27

Điều khiển quá trình

Nguyễn Đức Dương 86

Nguyễn Hải Bình, Võ Thu Hà, Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Đức Điển

 

28

Thực hành Kỹ thuật lập trình và giao tiếp

Võ Thu Hà

Đinh Thị Hằng, Nguyễn Hải Bình

 

29

Máy điện

Vũ Duy Hưng

Trần Quốc Đạt, Lê Văn Ánh, Vũ Viết Thông

 

30

Trang bị điện 2

Đinh Thị Hằng

Võ Thu Hà, Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Đức Điển, Vũ Thị Tố Linh

 

31

Trang bị điện

Đinh Thị Hằng

Võ Thu Hà, Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Đức Điển, Vũ Thị Tố Linh

 

32

Thực hành lắp đặt điện

Trần Quốc Đạt

Vũ Duy Hưng, Phạm Văn Minh, Roãn Văn Hóa

 

33

Kỹ thuật điện

Vũ Duy Hưng

Nguyễn Hải Bình, Trần Đức Chuyển, Vũ Thị Tố Linh

 

34

Kỹ thuật điện – Tự động hóa

Roãn Văn Hóa

Trần Đức Chuyển, Vũ Duy Hưng, Lê Thị Hoàn, Nguyễn Hải Bình

 

35

Thực tập Kỹ thuật điện

Đinh Thị Hằng

Trần Quốc Đạt, Phạm Văn Minh, Roãn Văn Hóa

 

36

Lý thuyết điều khiển tự động nâng cao

Võ Thu Hà

Nguyễn Hải Bình

 

37

Điều khiển PLC và mạng truyền thông Công nghiệp

Hà Huy Giáp

Nguyễn Đức Điển, Trần Ngọc Sơn, Phạm Văn Huy, Nguyễn Thị Thành, Đặng Thị Tuyết Minh

 

38

Điện tử công suất và ứng dụng

Võ Thu Hà

Nguyễn Thị Thành

 

39

Thực hành lập trình ứng dụng hệ cơ điện tử

Nguyễn Đức Dương

Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Đức Điển, Võ Thu Hà, Nguyễn Hải Bình

 

40

Thực hành Vẽ thiết kế điện

Nguyễn Thùy Dung

Vũ Duy Hưng, Trần Quốc Đạt, Đinh Thị Hằng

 

41

Thực tập điều khiển lập trình PLC

Nguyễn Thị Thành

Võ Thu Hà, Hà Huy Giáp, Đặng Thị Tuyết Minh, Nguyễn Đức Dương

 

42

Hệ thống SCADA, DCS và mạng truyền thông công nghiệp

Hà Huy Giáp

Võ Thu Hà, Nguyễn Thị Thành, Đặng Thị Tuyết Minh

 

43

Thực hành trang bị điện cho các máy công nghiệp

Đinh Thị Hằng

Võ Thu Hà, Vũ Duy Hưng, Lê Văn Ánh

 

44

Giáo trình Điện tử công suất và ứng dụng

Võ Thu Hà

Nguyễn Thị Thành, Nguyễn Đức Điển

 

45

Giáo trình Truyền động điện

Võ Thu Hà

Vũ Duy Hưng, Nguyễn Hải Bình, Hà Huy Giáp

 

46

Điện tử công suất và ứng dụng

Võ Thu Hà

Nguyễn Thị Thành, Nguyễn Cao Cường

 

47

Kỹ thuật đo lường và cảm biến

Đinh Thị Hằng

Roãn Văn Hóa, Vũ Duy Hưng

 

48

Kỹ thuật đo lường - cảm biến

Đinh Thị Hằng

Vũ Duy Hưng

 

49

Giáo trình Thiết kế cung cấp điện cho tòa nhà

Võ Thu Hà

Vũ Duy Hưng, Nguyễn Thùy Dung

 

50

Giáo trình Điều khiển truyền động điện

Võ Thu Hà

Nguyễn Đức Dương, Đặng Thị Tuyết Minh, Võ Thanh Hà

 

51

Năng lượng mới và tái tạo

Roãn Văn Hóa

Trần Đức Chuyển, Vũ Duy Hưng

 

52

Thiết kế máy điện

Vũ Duy Hưng

Trần Quốc Đạt, Nguyễn Thị Hiên

 

53

Đồ án 1: Cơ sở ngành Điều khiển và tự động hóa

Võ Thu Hà

Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Đức Điển, Nguyễn Thị Thành

 

54

Đồ án 1: Thiết kế hệ thống điện dân dụng và công nghiệp

Vũ Duy Hưng

Nguyễn Thùy Dung, Trần Quốc Đạt

 

55

Đồ án 2: Thiết kế hệ điều khiển -  tự động

Trần Ngọc Sơn

Võ Thu Hà, Nguyễn Đức Điển, Đặng Thị Tuyết Minh

 

56

Đồ án 2: Điều khiển PLC và Hệ thống nhúng

Đinh Thị Hằng

Võ Thu Hà, Đặng Thị Tuyết Minh, Vũ Duy Hưng

 

57

Các phương pháp điều khiển thông minh

Nguyễn Đức Điển

Võ Thu Hà, Trần Ngọc Sơn

 

58

Các phương pháp điều khiển hệ phi tuyến

Nguyễn Hải Bình

Võ Thu Hà

 

59

Thực hành Tự động hóa quá trình công nghệ

Võ Thu Hà

Thân Thị Thương

 

60

Điều khiển Robot

Võ Thu Hà

Nguyễn Thị Thành, Thân Thị Thương

 

61

Điều khiển lập trình PLC

Nguyễn Đức Điển

Trần Ngọc Sơn, Phạm Văn Huy, Đặng Thị Tuyết Minh

 

62

Bài tập dài: Thiết kế hệ thống điều khiển và TĐH

Nguyễn Đức Điển

Võ Thu Hà, Đặng Thị Tuyết Minh, Mai Văn Duy, Nguyễn Thị Thành

 

63

Bài tập dài: Thiết kế hệ thống điện dân dụng và CN

Vũ Duy Hưng

Nguyễn Thùy Dung

 

64

Thiết kế hệ thống điện tử công suất

Nguyễn Đức Điển

Nguyễn Cao Cường, Võ Thu Hà, Mai Văn Duy, Nguyễn Thị Thành

 

65

Tổng hợp điều khiển điện cơ

Đặng Thị Tuyết Minh

Võ Thu Hà, Nguyễn Đức Dương

 

66

Thực hành điều khiển quá trình

Nguyễn Đức Dương

Võ Thu Hà, Nguyễn Đức Điển, Nguyễn Hải Bình, Thân Thị Thương

 

67

Thực hành điều khiển lập trình PLC

Trần Ngọc Sơn

Phạm Văn Huy

 

68

Trang bị điện cho các máy công nghiệp

Trần Đức Chuyển

Vũ Thị Tố Linh, Vũ Duy Hưng, Đinh Thị Hằng, Phạm Ngọc Sâm

 

69

Hệ thống BMS cho tòa nhà

Trần Đức Chuyển

Nguyễn Thùy Dung, Vũ Duy Hưng, Nguyễn Thị Hiên

 

70

Mạng cảm biến không dây

Nguyễn Đức Điển

Võ Thu Hà, Trần Ngọc Sơn

 

71

Thiết bị đo

Trần Ngọc Sơn

Phạm Văn Huy, Nguyễn Cao Cường, Hoàng Đình Cơ

 

KHOA ĐIỆN TỬ

1

Thiết kế và làm mạch bằng linh kiện dán

Đặng Khánh Toàn

Vũ Anh Nam

 

2

Lập trình cơ bản hệ thống nhúng với chip ARM

Đào Hưng

Giáp Văn Dương, Bùi Văn Hậu

 

3

Hệ thống nhúng

Bùi Văn Hậu

Đặng Khánh Toàn, Giáp Văn Dương

 

4

Vi xử lý và vi điều khiển

Bùi Văn Hậu

Đào Hưng, Lê Tuấn Đạt

 

5

Lập trình di động

Vũ Trung Dũng

Trần Thu Hương, Phạm Anh Tuấn

 

6

Giáo trình An toàn ngành điện tử

Đỗ Thị Thu Dung

 

 

7

Giáo trình Công nghệ truyền thông đa phương tiện

Đặng Thị Hương Giang

Nguyễn Mai Anh

 

8

Thông Tin Số

Đặng Thị Hương Giang

Trần Thị Hường

 

9

Kỹ thuật truyền số liệu và mạng

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Châu Thanh Phương

 

10

Xử lý tín hiệu số

Bùi Huy Hải

Lê Tuấn Đạt

 

11

Thực tập kỹ thuật tương tự - số

Vũ Anh Nam

Đặng Khánh Toàn

 

12

Thực tập vi xử lý

Giáp Văn Dương

Đặng Khánh Toàn

 

13

Kiến trúc máy tính

Giáp Văn Dương

Vũ Anh Nam

 

14

Kỹ thuật PLD &ASIC

Ninh Văn Thọ

Vũ Anh Nam

 

15

Kỹ thuật vi xử lý

Bùi Văn Hậu

Giáp Văn Dương, Đào Hưng

 

16

Kỹ thuật an toàn và đo lường

Trần Quang Bách

Vũ Anh Nam

 

17

Lý thuyết mạch điện tử

Nguyễn Mai Anh

Lê Tuấn Đạt

 

18

Thực tập vi điều khiển

Đặng Khánh Toàn

Vũ Anh Nam

 

19

Kỹ thuật vi điều khiển

Đào Hưng

Đặng Khánh Toàn

 

20

Kỹ thuật điện tử số

Bùi Huy Hải

Lê Tuấn Đạt

 

21

Kỹ thuật truyền hình

Châu Thanh Phương

Phạm Anh Tuấn

 

22

Thực tập thu phát truyền dẫn

Phạm Anh Tuấn

Vũ Trung Dũng

 

23

Thông tin quang

Bùi Thị Phượng

Trần Thu Hương

 

24

Thực tập Hệ thống viễn thông

Trần Thị Hường

Vũ Trung Dũng

 

25

Kỹ thuật lập trình

Phạm Anh Tuấn

Vũ Trung Dũng

 

26

Cơ sở truyền tin và mã hóa

Đặng Thị Hương Giang

Trần Thị Hường

 

27

Hệ thống viễn thông

Trần Thị Hường

Vũ Trung Dũng

 

28

Trường điện từ và anten

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Trần Thị Thu Hường

 

29

Kỹ thuật chuyển mạch và tổng đài

Bùi Thị Phượng

Trần Thu Hương

 

30

Thực tập Kỹ thuật truyền hình

Châu Thanh Phương

Phạm Anh Tuấn

 

31

Thông tin di động và vệ tinh

Trần Thị Hường

Vũ Trung Dũng

 

32

Kỹ thuật điện tử

Phạm Thị Thu Hà

Nguyễn Ngọc Thành

 

33

Kỹ thuật mạch điện tử

Phạm Văn Nam

Nguyễn Mai Anh

 

34

Kỹ thuật xung

Nguyễn Trường Giang

Nguyễn Mai Anh

 

35

Điện tử tương tự - số

Lê Tuấn Đạt

Phạm Văn Nam

 

36

Kỹ thuật điện tử

Phạm Văn Nam

Lê Tuấn Đạt

 

37

Thực tập Kỹ thuật điện tử

Đặng Khánh Toàn

Vũ Anh Nam

 

38

Kỹ thuật xung  - số

Nguyễn Mai Anh

Lê Tuấn Đạt

 

39

Vi xử lý – Vi điều khiển

Bùi Văn Hậu

Giáp Văn Dương

 

40

Công nghệ thiết kế và chế tạo vi mạch

Lê Tuấn Đạt

Đào Hưng

 

41

Kỹ thuật số

Bùi Huy Hải

Lê Tuấn Đạt

 

42

Kỹ thuật nhúng

Bùi Văn Hậu

Giáp Văn Dương, Đặng Khánh Toàn

 

43

Đồ án 1: Điện tử cơ sở

Lê Tuấn Đạt

Nguyễn Mai Anh

 

44

Đồ án 2: Điện tử chuyên ngành

Đặng Thị Hương Giang

Phạm Anh Tuấn

 

45

Thực tập vi xử lý

Giáp Văn Dương

Đặng Khánh Toàn

 

46

Lý thuyết thông tin và mã hóa

Đặng Thị Hương Giang

Nguyễn Thị Hồng Nhung

 

47

Phát triển ứng dụng IoT

Trần Thị Thu Hường

Phạm Anh Tuấn

 

48

Thực tập lập trình di động

Phạm Anh Tuấn

Trần Thu Hương, Vũ Trung Dũng

 

KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT

1

Điền kinh

Phạm Cao Cường

Nguyễn Tiến Quân, Hoàng Hoài Nam, Đỗ Văn Nghiêm, Nguyễn Tiến Cường

 

2

Cầu lông

Trần Trọng Thân

Thái Chí Linh, Đoàn Hùng Tráng, Nguyễn Quang Thỏa, Phạm Quang Đức

 

3

Bóng đá

Phạm Cao Cường

Hoàng Hoài Nam, Nguyễn Đức Toàn, Đỗ Văn Nghiêm

 

4

Bóng chuyền

Trần Trọng Thân

Nguyễn Tiến Quân, Đoàn Hùng Tráng, Đỗ Văn Tùng

 

KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG

1

Đại số tuyến tính

Lê Thanh Sơn

 

 

2

Giáo trình Toán giải tích 1

Chu Bình Minh

Trần Thị Anh Hoa

 

3

Giáo trình Xác suất và thống kê

Trần Thị Hoàng Yến

Trần Thúy Lê

 

4

Giáo trình Vật lý đại cương

Vũ Kim Thái

Đinh Văn Tình

 

5

Quy hoạch tuyến tính

Hà Anh Dũng

Trần Chí Lê

 

6

hóa học 1

Phạm Thị Thanh Thủy

Nguyễn Thị Phương Lan

 

7

Hóa Phân tích

Trần Thị Tuyết Mai

Phạm Thị Thu Hoài

 

8

Hóa cơ bản

Phạm Thị Thanh Thủy

Nguyễn Thị Phương Lan

 

9

Hóa lý

Nguyễn Thị Phương Lan

Phạm Thị Thanh Thủy, Trần Thị Thu Hằng, Phạm Thị Thúy

 

10

Pháp luật đại cương

Trần Mạnh Toàn

Hà Diệu Hằng, Nguyễn Thị Diệu Hiền, Đặng Thị Thu Hiền

 

11

Toán giải tích

Lê Xuân Huy

Phạm Văn Bằng, Lê Thanh Sơn

 

12

Kỹ năng giải quyết vấn đề và làm việc nhóm

Vũ Thị Nguyệt

Hồ Thị Phương

 

13

Đại số tuyến tính

Phạm Văn Bằng

Lê Xuân Huy, Cao Thị Thanh Xuân

 

14

Logic học đại cương

Phạm Thị Thư

 

 

15

Phương pháp tính

Chu Bình Minh

 

 

16

Kỹ năng phỏng vấn xin việc

Vũ Thị Nguyệt

Hồ Thị Phương, Nguyễn Duy Tưởng, Nguyễn Văn Thanh

 

17

Câu hỏi và tình huống hướng dẫn học môn PLĐC

Trần Thị Thu Hằng

Phạm Thị Thúy, Trần Mạnh Toàn, Hà Diêu Hằng

 

18

Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo

Vũ Thị Nguyệt

Hồ Thị Phương, Nguyễn Duy Tưởng, Hồ Mai Hoa, Nguyễn Thị Hồng Sâm

 

19

Pháp luật đại cương

Trần Mạnh Toàn

Trần Thị Thu Hằng, Hà Diệu Hằng, Phạm Thị Thúy, Đoàn Văn Đại

 

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ PHÁP LUẬT

1

Pháp luật đại cương

Tống Đức Cơ

Hà Diệu Hằng, Trần Thị Thu Hằng, Trần Mạnh Toàn, Nguyễn Diệu Hiền

 

2

Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác - Lênin 1

Bùi Thanh Thủy

Trần Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Đỗ Thị Trang

 

3

Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác - Lênin 2

Bùi Thanh Thủy

Mai Chi, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Đinh Thị Cẩm Nhung, Phạm Thị Thanh Hằng

 

4

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngô Thị Mai, Lê Thị Lý, Lại Thị Thùy Linh, Hoàng Thị Thu Thủy

 

 

5

Đường lối Cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

Nguyễn Thị Thu Hà

Đào Thanh Bình, Phạm Thị Thùy Dương, Nguyễn Thị Luyến, Trần Thị Mỵ

 

6

Chính trị

Nguyễn Văn Bảng

Nguyễn Thị Hiền, Phan Thị Hương, Đinh Thị Cẩm Nhung, Mai Chi, Ninh Văn Hùng, Nguyễn Thị Minh, Phạm Thị Thùy Dương, Nguyễn Thị Luyến, Trần Thị Thu Huyền, Đoàn Thị Hiền, Trần Thị Hương

 

7

Triết học Mác - Lênin

Mai Chi

Bùi Thanh Thủy, Đỗ Thị Trang, Phan Thị Hương, Đinh Thị Cẩm Nhung, Trần Thị Hương

 

8

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

Nguyễn Thị Hiền

Phạm Thị Thanh Hằng, Phạm Thị Thùy Dương, Nguyễn Thị Luyến

 

9

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Nguyễn Văn Bảng

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Đoàn Thị Hiền, Trần Thị Thu Huyền

 

10

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngô Thị Mai

Lê Thị Lý, Lại Thị Thùy Linh, Hoàng Thị Thu Thủy, Ninh Văn Hùng

 

11

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

Nguyễn Thị Thu Hà

Trần Thị Mỵ, Đào Thanh Bình, Nguyễn Thị Minh

 

KHOA NGOẠI NGỮ

1

Tiếng Anh tăng cường đầu vào

Hoàng Thị Minh Lý

Phạm Hồng Nhung, Phạm Vũ Minh Lộc, Nguyễn Thị Duyên, Trần Thanh Nga, Trần Hải Yến

 

2

Tiếng Anh cơ bản 1

Trần Thị Mỹ Linh

Nguyễn Thị Thanh Hà, Trần Thị Ngọc Mai

 

3

Tiếng Anh cơ bản 2

Phạm Thu Hiền

Hoàng Thị Kim Thoa, Trần Hoài Ninh

 

4

Tiếng Anh cơ bản 4

Nguyễn Thu Hà

Trần Thanh Nga, Lê Thị Tâm

 

5

Tiếng Anh tăng cường đầu ra 1

Vũ Thị Hồng Vân

Phạm Thị Nhãn, Trần Thị Thanh Phương

 

6

Tiếng Anh tăng cường đầu ra 2

Lê Anh Thư

Lưu Thị Phương Thúy

 

7

Tiếng Anh tăng cường đầu ra 3

Vũ Việt Phương

Đỗ Thuận Giang, Trần Thị Minh Phương, Phạm Thị Diệu Linh

 

8

Tiếng Anh cơ bản 3

Trần Thị Khương Liên

Trần Thị Quỳnh

 

9

Tài liệu học tập học phần Đọc 1

Vũ Việt Phương

Trần Minh Phương, Phạm Diệu Linh

 

10

Tài liệu học tập học phần ngữ âm thực hành

Hoàng Thị Minh Lý

Lưu Phương Thúy, Hoàng Thị Kim Thoa, Bùi Thị Nga

 

11

Tài liệu học tập học phần Nghe 1

Nguyễn Thị Duyên

Đỗ Thuận Giang, Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thanh Nga

 

12

Tài liệu học tập học phần Viết 1

Nguyễn Thị Thanh Hà

Phạm Thị Quỳnh, Phạm Thị Diệu Linh

 

13

Tài liệu học tập học phần Nói 1

Vũ Thị Hồng Vân

Phạm Hồng Nhung, Lê Thị Tâm

 

14

Tài liệu học tập học phần Lý luận và phương pháp biên phiên dịch

Đỗ Thị Tiểu Yến

Trần Hải Yến, Hoàng Thị Thanh Huyền

 

15

Lý luận và phương pháp giảng dạy

Nguyễn Thu Hà

Hoàng Thị Ánh Nguyệt

 

16

Biên dịch 1

Nguyễn Thị Luyến

Lê My Thu, Khiếu Thị Hương, Nguyễn Thị Duyên

 

17

Tài liệu học tập học phần Đọc 2

Trần Thị Minh Phương

Đỗ Ngọc Lan, Nguyễn Thị Lệ Thủy

 

18

Tài liệu học tập học phần Nói 2

Phạm Hồng Nhung

Vũ Thị Hồng Vân, Lê Thị Tâm

 

19

Tài liệu học tập học phần Nghe 2

Đỗ Thuận Giang

Hoàng Thị Kim Thoa

 

20

Tài liệu học tập học phần Viết 2

Phạm Vũ Minh Lộc

Phạm Thị Quỳnh, Nguyễn Thị Thanh Hà

 

21

Tài liệu học tập học phần Viết 3

Nguyễn Thị Thanh Hà

Nguyễn Thúy Ngọc, Phạm Thị Thúy

 

22

Thực hành Biên phiên dịch nâng cao

Trần Thị Quỳnh

Hoàng Thị Minh Lý, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Hoàng Thị Oanh

 

23

Phiên dịch Anh – Việt 1

Phạm Thu Yến

Trần Thị Thanh Phương, Trần Thị Khương Liên

 

24

Phiên dịch 2

Vũ Việt Phương

Nguyễn Thúy Ngọc, Nguyễn Thị Thanh Hà, Hoàng Thị Thanh Huyền

 

25

Phương pháp giảng dạy ngữ liệu ngôn ngữ

Đỗ Thị Tiểu Yến

Hoàng Thị Thanh Huyền, Vũ Việt Phương, Nguyễn Thị Thanh Hà

 

26

Tiếng anh tăng cường đầu vào Toeic

Nguyễn Thị Lệ Thủy

Hoàng Thị Ánh Nguyệt, Phạm Thị Nhãn, Trần Thanh Phương, Trần Kim Yến

 

27

Biên dịch 2

Trần Thị Khương Liên

Phạm Thu Yến

 

28

A Handbook for advanced writing

Phạm Thị Quỳnh

Phạm Vũ Minh Lộc, Nguyễn Thị Thanh Hà

 

29

A Handbook for British and American Studies

Lê Anh Thư

 

 

30

Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ May

Hoàng Thị Minh Lý

Vũ Thị Hồng Vân, Phạm Hồng Nhung, Trần Kim Yến

 

31

ELT Methodology: Language Skills

Nguyễn Thị Thanh Hà

Phạm Thị Diệu Linh, Trần Hải Yến, Trần Thị Mỹ Linh

 

32

Thực hành biên dịch

Trần Thị Quỳnh

Nguyễn Thị Ngọc Anh, Đỗ Thị Tiểu Yến, Nguyễn Thị Duyên

 

33

Advanced English Grammar

Lưu Thị Phương Thúy

Hoàng Thị Kim Thoa, Trần Ngọc Ban

 

34

Developing Reading 3

Hoàng Thị Oanh

Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trần Thị Quỳnh, Đặng Thị Thanh Hương

 

35

Giao thoa văn hóa

Nguyễn Thị Lệ Thủy

 

 

36

Speak English naturally 3

Lê Thị Tâm

Phạm Hồng Nhung, Vũ Thị Hồng Vân, Hoàng Thị Ánh Nguyệt

 

37

Thực hành phiên dịch

Phạm Thu Yến

Trần Thị Khương Liên,Trần Thị Thanh Phương

 

Bình luận
TRÌNH ĐƠN CHÍNH