Ngày đăng bài: 31/08/2021 18:00
Lượt xem: 2496
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH ĐIỆN TỬ ELSEVIER (SCIENCEDIRECT)

 

1. VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH ĐIỆN TỬ ELSEVIER 

2. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH ĐIỆN TỬ ELSEVIER (PDF) TẠI ĐÂY

3. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN TRUY CẬP TỪ XA SÁCH ĐIỆN TỬ ELSEVIER (PDF) TẠI ĐÂY

Bình luận