Ngày đăng bài: 16/01/2015 14:18
Lượt xem: 130919
Truy cập và download miễn phí tài liệu tại website Taylor & Francis
Truy cập và download tài liệu miễn phí 1 tháng (tháng 1/2015) tất cả các bài báo được xuất bản sau năm 1996.

Trong tháng 1/2015, tạp chí Taylor & Francis cho người dùng tại Việt Nam truy cập và tải miễn phí tất cả các bài báo xuất bản sau năm 1996.

Thư viện xin giới thiệu đến quý thầy cô và độc giả quan tâm, biết để đăng ký sử dụng.

- Địa chỉ truy cập: http://www.tandfonline.com/

- Thời hạn truy cập: đến 31/01/2015.

- Bạn đọc nên đăng ký tài khoản truy cập, để nhận các thông tin truy cập và tải các tài liệu miễn phí từ tạp chí. Chọn Register để đăng ký tài khoản miễn phí (sau khi đăng ký thành công, vui lòng mở email để xác thực tài khoản).

 

 

Nhận xét