Duyệt theo bộ sưu tập Sách, Chuyên khảo, Tuyển tập (Tất cả)
Functional foods, cardiovascular disease and diabetes / A.Arnoldi [06-06-2023]

Presenting useful concepts and information about functional foods, cardiovascular disease and diabetes
Điện tử công suất : Hướng dẫn sử dụng PSIM / Phạm Quang Huy, Lê Hoàng Minh, Lê Nguyễn Hồng Phong [06-06-2023]Hướng dẫn cài đặt PSIM. Giới thiệu PSIM, SIMVIEW. Trình bày về các thông báo lỗi trong PSIM, các linh kiện bán dẫn; mô phỏng mạch điện cơ bản trong PSIM. Hướng dẫn vẽ và mô phỏng mạch chỉnh lưu không điều khiển một pha, ba phal; chỉnh lưu điều khiển toàn phần một pha và ba pha trong PSIM. Nêu ra cách vẽ và mô phỏng mạch biến đổi điển áp xoay chiều một pha và ba pha, mạch biến đổi điện áp một chiều tăng áp và giảm áp.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Lập trình điều khiển xa với ESP8266, ESP32 và Arduino / Bùi Văn Minh, Dương Thanh Long, Phạm Quang Huy [06-06-2023]
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giới thiệu về lập trình điều khiển xa với ESP8266: làm quen với mô đun wifi ESP8266, thực hành cơ bản với ESP8266, máy chủ web hiển thị nhiệt độ và độ ẩm,.. Hướng dẫn lập trình điều khiển xa với ESP32: làm quen với ESP32, ngủ sâu với ESP32, lập trình ESP32 với Arduino IDE,...
Lập trình điều khiển với Raspberry / Võ Minh Huân, Phạm Quang Huy [06-06-2023]Giới thiệu, cài đặt Raspberry. Trình bày hiển thị Led 7 đoạn. Led ma trận, LCD với Raspberry. Hướng dẫn điều khiển động cơ, Raspberry và cảm biến.
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Functional Food Product Development / Jim Smith, Edward Charter [06-06-2023]

Present functional food product development from a number of perspectives: the process itself, health research that may provide opportunities, idea creation, regulation; and processes and ingredients. It also features case studies that illustrate real product development and commercialisation histories. Written for food scientists and technologists, and scientists working in related fields, the book presents practical information for use in functional food product development
Visi dành cho người tự học (Phần cơ bản) / Lê Ngọc Bích, Võ Duy Thanh Tâm, Đỗ Lê Thuận [06-06-2023]Giới thiệu và cài đặt Visi. Trình bày tổng quan về giao diện làm việc; vẽ mô hình hai chiều; thiết kế mô hình với Visi. Hướng dẫn gia công 2D, 3D; thiết kế khuôn với Visi Mould.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Visi dành cho người tự học (Phần nâng cao) / Lê Ngọc Bích, Võ Duy Thanh Tâm, Đỗ Lê Thuận [06-06-2023]
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Hướng dẫn vẽ và gia công bánh răng, khớp nối, cần ly hợp,... Trình bày cách gia công cắt dây cho tiết ba chiều biên dạng kín, gia công cắt dây chi tiết ba chiều biên dạng hở,...
Mạng truyền thông công nghiệp Scada : Lý thuyết - Thực hành / Lê Ngọc Bích, Phạm Quang Huy [06-06-2023]Giới thiệu tổng quan Scada, phần cứng và giao thức của hệ thống Scada. Hướng dẫn kết nối các phần tử trong hệ thống với nhau qua Profibus và Modbus.
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Functional Food And Health. Takayuki Shibamoto,...[et al] 993 / [05-06-2023]

Provides valuable information about the overall reviews and perspectives on functional foods, the bioavailability and metabolism of plant and cereal constituents, atural antioxidants found in fruits and vegetables, rcinogenesis and anticarcinogenesis of food constituents, and other miscellaneous food components with health effects
Giao diện người và máy (HMI) với S7 và Intouch / Lê Ngọc Bích, Trần Thu Hà, Phạm Quang Huy [05-06-2023]Giới thiệu cách cài đặt Intouch 10. Hướng dẫn tải các dữ liệu trên mạng với Utorrent, cách sử dụng Intouch 10. Đưa ra cách điều khiển băng chuyền, máy phay; khởi động và đảo chiều động cơ. Nêu ra cách điều khiển và giám sát với S7 và WinCC; dây chuyền sản xuất xi măng; điều khiển, giám sát bồn trộn.
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)