DDC 158.1
Tác giả TT Alpha Books
Nhan đề Sống chậm lại rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi / Alpha Books
Lần xuất bản Tái bản lần 3
Thông tin xuất bản H. : Lao động xã hội, 2019
Mô tả vật lý 219 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Sống châm lại, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi! sẽ chia sẻ với bạn những thái độ sống tích cực như sống mạnh mẽ, xác định mục đích sống, nhận trách nhiệm, dũng cảm đối mặt với thay đổi...để giúp bạn làm chủ cuộc sống và tận hưởng những tháng năm đẹp nhất của tuổi trẻ.
Từ khóa tự do Bí quyết thành công
Từ khóa tự do Tâm lí học ứng dụng;
Từ khóa tự do Cuộc sống;
Khoa Triết học và tâm lý học
Ngành Tâm lý học
Địa chỉ UNETI1Phòng Đọc mở - Minh Khai(1): 000025441
Địa chỉ UNETI2Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam(3): 000025852-4
Địa chỉ UNETI3Phòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định(1): 000022981
00000000nam#a2200000ui#4500
00124996
0025
00401C0BB45-58BD-4C1E-BB68-0FDE1FCA3031
005202101131409
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c89000
039|a20210113140715|bpdchien|y20210112152739|zpdchien
040 |aUneti
041 |avie
044 |avm
082 |a158.1|bSO581C
110 |aAlpha Books
245 |aSống chậm lại rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi / |cAlpha Books
250 |aTái bản lần 3
260 |aH. : |bLao động xã hội, |c2019
300 |a219 tr. ; |c21 cm.
520 |aSống châm lại, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi! sẽ chia sẻ với bạn những thái độ sống tích cực như sống mạnh mẽ, xác định mục đích sống, nhận trách nhiệm, dũng cảm đối mặt với thay đổi...để giúp bạn làm chủ cuộc sống và tận hưởng những tháng năm đẹp nhất của tuổi trẻ.
653 |aBí quyết thành công
653 |aTâm lí học ứng dụng;
653 |aCuộc sống;
690 |aTriết học và tâm lý học
691 |aTâm lý học
852|aUNETI1|bPhòng Đọc mở - Minh Khai|j(1): 000025441
852|aUNETI2|bPhòng Đọc mở - Lĩnh Nam|j(3): 000025852-4
852|aUNETI3|bPhòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định|j(1): 000022981
890|a5|b12|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000025852 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 158.1 SO581C Sách, chuyên khảo, tuyển tập 3
2 000025853 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 158.1 SO581C Sách, chuyên khảo, tuyển tập 4
3 000025854 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 158.1 SO581C Sách, chuyên khảo, tuyển tập 5
4 000022981 Phòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định 158.1 SO581C Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2
5 000025441 Phòng Đọc mở - Minh Khai 158.1 SO581C Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1