DDC 650.1
Tác giả CN Nguyễn, Tuấn Quỳnh
Nhan đề Sống ở thể chủ động / Nguyễn Tuấn Quỳnh
Lần xuất bản Tái bản lần thứ sáu
Thông tin xuất bản TP.HCM : Thế giới, 2019
Mô tả vật lý 244 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Tập hợp những bài viết nhằm chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn cho các bạn trẻ con đường khởi nghiệp, làm giàu, quản trị công ty... thành công
Từ khóa tự do Chủ động
Từ khóa tự do Kỹ năng sống
Khoa Khoa học ứng dụng
Ngành Quản lý và dịch vụ phụ trợ
Địa chỉ UNETI1Kho Mở - Minh Khai(1): 000027298
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(3): 000027526-8
Địa chỉ UNETI3Kho Mở - Nam Định(1): 000026688
00000000nam#a2200000ui#4500
00125201
0025
0047139704A-9AF1-4ADC-87AF-22DE3B5175A2
005202105120820
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c116000
039|a20210512082059|bbtthang|c20210504094949|ddtvhoai|y20210310112542|zdtvhoai
040 |aUneti
041 |avie
044 |avm
082 |a650.1|bN4994Q
100 |aNguyễn, Tuấn Quỳnh
245 |aSống ở thể chủ động / |cNguyễn Tuấn Quỳnh
250 |aTái bản lần thứ sáu
260 |aTP.HCM : |bThế giới, |c2019
300 |a244 tr. ; |c21 cm.
520 |aTập hợp những bài viết nhằm chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn cho các bạn trẻ con đường khởi nghiệp, làm giàu, quản trị công ty... thành công
653 |aChủ động
653 |aKỹ năng sống
690 |aKhoa học ứng dụng
691 |aQuản lý và dịch vụ phụ trợ
852|aUNETI1|bKho Mở - Minh Khai|j(1): 000027298
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(3): 000027526-8
852|aUNETI3|bKho Mở - Nam Định|j(1): 000026688
890|a5|b7|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000026688 Kho Mở - Nam Định 650.1 N4994Q Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1
2 000027526 Kho Mở - Lĩnh Nam 650.1 N4994Q Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2
3 000027527 Kho Mở - Lĩnh Nam 650.1 N4994Q Sách, chuyên khảo, tuyển tập 3
4 000027528 Kho Mở - Lĩnh Nam 650.1 N4994Q Sách, chuyên khảo, tuyển tập 4
5 000027298 Kho Mở - Minh Khai 650.1 N4994Q Sách, chuyên khảo, tuyển tập 5